ถามแพทย์

 • กรณีที่นิสิตอยู่หอโดยมิได้ออกไปสัมผัสหรือไปที่ๆมีการระบาด การกักตัวกรณีกลับภูมิลำเนาต้องกักตัวไหม

 •  I'Ball Benjarong Lorlorm
  สมาชิก
  กรณีที่นิสิตอยู่หอโดยมิได้ออกไปสัมผัสหรือไปที่ๆมีการระบาด 1 เดือน เเล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาจำเป็นต้องกักตัวอีกหรือไม่ครับ หรือเเค่ทำการวัดไข้เฉยๆ
  I'Ball Benjarong Lorlorm  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ I'Ball Benjarong Lorlorm

  ในกรณีนี้คือน่าจะหมายถึงการกักตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID 19 ซึ่งจริงๆแล้วนั้น การเดินทางกลับข้ามจังหวัด หรือเดินทางจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ภายใน 14 วัน เมื่อกลับภูมิลำเนาแล้ว ก็ยังควรได้รับการกักตัว 14 วันอยู่ค่ะ

  การวัดไข้นั้นอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจน กรณีเป็นการติดเชื้อในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ ดังนั้นการกักตัวให้ครบ 14 วันเมื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาแล้วจะปลอดภัยต่อคนรอบข้างและบุคคลอื่นๆในสังคมมากที่สุดค่ะ

  และหากมีอาการใดๆในระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้ คัดจมูก เจ็บคอ เสมหะ  น้ำมูก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม