ถามแพทย์

  • ตรวจครรภ์แล้วไม่พบ แต่ประจำเดือนไม่มา เพราะอะไร

  • ถ้าตวรจครรภแล้วไม่พบ แต่ประจำเดือนไม่มาคืออะไรค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กรกนก,

                           หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้วไม่พบ และตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไปแล้ว ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ แต่หากการตรวจหาการตั้งครรภ์ ไม่ได้ตรวจหลังจากที่ประจำเดือนขาด ก็อาจต้องตรวจซ้ำดูอีกครั้งหลังจากที่ประจำเดือนขาดไปแล้ว 2-3 วัน หรือหากให้แน่นอน ก็ให้ตรวจเมื่อขาดไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ