ถามแพทย์

 • กังวล

 •  Y'Nichaphat Buree
  สมาชิก
  คือเรามีอะไรกับแฟนก่อนประจำเดือนมา1วัน เราควรกินยาคุมไหมคะ
  Y'Nichaphat Buree  Y'Nichaphat Buree
  สมาชิก
  เพิ่มเติม เราจะท้องด้วยไหมคะ
  Y'Nichaphat Buree  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณY'Nichaphat Buree

  การมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของเดือน ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยหรือกินยาคุมแบบแผง ฉีดยาคุม ฝังยาคุมป้องกันไว้ก่อน โอกาสตั้งครรภ์มีได้ ไม่ควรทำการนับวันปลอดภัยเพื่อคุมกำเนิด เพราะมีโอกาสผิดพลาดได้สูง

  หากเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมง อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ ใช้ให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด

  หลังจากนี้ให้สังเกตรอบเดือน ซึ่งหลังใช้ยา รอบเดือนอาจคลาดเคลื่อนได้บ้าง แต่ไม่ควรเกินไปกว่า 35 วันจากรอบก่อน และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป