ถามแพทย์

  • กลัวเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ช่วยแนะนำเรื่องวัคซีนทีค่ะ

  •  brightside
    สมาชิก

    กลัวเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะ เห็นเพื่อน ๆ เป็นหลายคน กินข้าวด้วยกันบ่อยเลยกลัวว่าจะติด อยากให้หมอช่วยแนะนำเรื่องวัคซีนค่ะ

    สวัสดีค่ะ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อได้ทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ และจากมารดาสู่ทารก (หากขาดการป้องกันที่ดีพอ) โรคไวรัสตับอักเสบ บีไม่ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันตามที่คุณกังวล แต่หากคุณมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้ในทางอื่น ก็สามารถรับการฉีดได้ตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วไป แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ที่นั้น ๆ ก่อนรับการฉีดวัคซีน โดยแพทย์อาจจะสอบถามความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้ และอาจตรวจเลือดหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี ก่อนการฉีด เพื่อให้แน่ชัดว่า มีการติดเชื้อมาก่อน หรือมีภูมิคุ้มกันมาก่อนหรือไม่

    ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย โดยทั่วไปควรฉีดในบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดไวรัสดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนควรได้รับการฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็มที่สองฉีดห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มสุดท้ายฉีดห่างจากเข็มแรก 6 เดือน โดยมีผลข้างเคียงน้อย เช่น การปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ ภายใน 1 - 2 วันหลังฉีด ส่วนการแพ้วัคซีนสามารถเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก และไม่ควรฉีดในคนที่มีประวัติแพ้ยีสต์