ถามแพทย์

 • รับประทานยาพาราเซตามอลไป 8 เม็ดใน 24 ชั่วโมง กลัวว่าจะได้รับยาเกินขนาดหรือไม่

 •  ブンラ チカラ
  สมาชิก
  ทานยาพาราไป 8 เม็ดใน 24 ชั่วโมง ครั้งละ 2 เม็ด เว้นครั้งละประมาณ 6 ชั่วโมง ทานตอนมีอาการบ้างหรือไม่มีบ้าง บวกได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำไป แล้วก็ทานยาคลายเครียดไปอีก 1 เม็ด นี่ถือว่าได้รับยาเกินขนาดมั้ยครับ
  ブンラ チカラ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ブンラ チカラ

  ยาพาราเซตามอลที่ใช้กันปกติจะเป็นเม็ด 500mg ซึ่งขนาดที่ควรได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 4 gram หรือ 8 เม็ด แต่ก็ขึ้นกับน้ำหนักตัวด้วย หากคิดตามน้ำหนักตัว ขนาดยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมคือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

  ดังนั้น ถ้ากินไป 8 เม็ด ร่วมกับคิดตามน้ำหนักแล้วก็ยังไม่เกินนั้น ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นพิษจากยา ไม่แน่ใจว่าสารละลายทางหลอดเลือดดำคือสารอะไร เพราะปกติแล้วยาพาราเซตามอลจะไม่ได้ให้ในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

  แนะนำการกินยาในปริมาณที่เหมาะสม และถ้ายังปวดมากๆ กินยาพาราเซตามอลขนาดนี้ต่อเนื่องหลายวัน อาการปวดก็ยังไม่ทุเลา ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุของอาการปวดหรือไข้ที่มีอยู่ และเข้ารับการรักษา หรือปรับชนิดของยาแก้ปวดให้เหมาะสมต่อไป

  ブンラ チカラ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ブンラ チカラ

   

  ยาพาราเซตามอลที่ใช้กันปกติจะเป็นเม็ด 500mg ซึ่งขนาดที่ควรได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 4 gram หรือ 8 เม็ด แต่ก็ขึ้นกับน้ำหนักตัวด้วย หากคิดตามน้ำหนักตัว ขนาดยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมคือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

   

  ดังนั้น ถ้ากินไป 8 เม็ด ร่วมกับคิดตามน้ำหนักแล้วก็ยังไม่เกินนั้น ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นพิษจากยา ไม่แน่ใจว่าสารละลายทางหลอดเลือดดำคือสารอะไร เพราะปกติแล้วยาพาราเซตามอลจะไม่ได้ให้ในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

   

  แนะนำการกินยาในปริมาณที่เหมาะสม และถ้ายังปวดมากๆ กินยาพาราเซตามอลขนาดนี้ต่อเนื่องหลายวัน อาการปวดก็ยังไม่ทุเลา ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุของอาการปวดหรือไข้ที่มีอยู่ และเข้ารับการรักษา หรือปรับชนิดของยาแก้ปวดให้เหมาะสมต่อไป