ถามแพทย์

 • กังวลว่าลูกอาจเป็นออทิสติก

 •  Thitika Phunsawat
  สมาชิก

  น้องอายุ1ขวบ2เดือนค่ะ ตั้งแต่คลอดมาพัฒนาการจะไม่ครบตามในหนังสือพัฒนาการเด็กตลอดอย่างละข้อสองข้อแต่ก้อดีขึ้นเรื่อยๆจนครบเมื่อตอน9เดือน แต่น้องมีอารมที่แปรปรวนมาก เวลาอารมดีก้อจะ่นสนุกหัวเราะตามวัยเด็กแต่ถ้าขัดใจหรือไม่ถูกใจก็จะอารมเสียแบบรุนแรงมาก กรี้ด ขว้างปาสิ่งของ โวยวายไม่ยอม บางทีชอบตีตามหน้าตามตัวคนอื่นด้วย กลัวน้องเป็นออทิสติกมากเลยค่ะ รักษายังไงได้บ้างคะ (น้องคลอดก่อนกำหนด2w น้ำหนัก 2410g)

  Thitika Phunsawat  Natthaphat
  แพทย์

  สวัสดีค่ะ

     กลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งค่ะ โดยเด็กจะมีพัฒนาการแบบเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการเข้าสังคมและการสื่อสาร ร่วมถึงมีลักษณะพฤติกรรมและความสนใจในรูปแบบซ้ำๆ มักไม่มีความยืดหยุ่นในกิจกรรมบางอย่างค่ะ

  สาเหตุของโรคนี้นั้นยังไม่มีข้อสรุปออกมาแน่ชัด แต่คาดว่าจะมีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม ความผิดปกด้านระบบประสาทและสมอง (สารสื่อประสาท คลื่นไฟฟ้าในสมอง) เป็นต้น

  อาการที่มักเจอในโรคนี้ได้แก่

  - ความผิดปกติด้านทักษะด้านการเข้าสังคม มักมีปัญหาด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่คุยด้วย ไม่รู้วิธีเล่นกับผู้อื่น 

  - ความผิดปกติด้านทักษะด้านการสื่อสาร ไม่เข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง เช่น ชี้นิ้ว   สื่อสารเพื่อบอกความต้องการของตัวเองไม่ได้ เรียนรู้ภาษาช้า พูดภาษาแปลกๆ เด็กอาจพูดเลียนแบบซ้ำไปซ้ำมา

  - พฤติกรรมทั่วไป ไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนหลายอย่าง ชอบอาหารเป็นบางอย่าง กินอาหารเดิมซ้ำๆ สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว

  หากผู้ปกครองสงสัยว่าบุตรหลานอาจเป็นโรคดังกล่าวสามารถนำไปตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาล โดยทางแพทย์จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และมีแบบทดสอบเพื่อตรวจอย่างละเอียดก่อนให้การวินิจฉัยและให้การรักษาต่อไปค่ะ

  อ่านเกี่ยวกับโรคออทิสติกเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ