ถามแพทย์

 • ประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกอุ้งเชิงกรานหัก ถ้ากระดูกติดกันจะสามารถเดินในท่าปกติได้หรือไม่

 • ดิฉันประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกเชิงกราน อยากทราบว่าถ้ากระดูกติดกันแล้วจะสามารถกลับมาเดินในท่าปรกติได้ไหมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ ทำตัว แมวแมว

  ก่อนอื่นคงต้องดูว่าอุบัติเหตุที่ได้รับนั้นมีความรุนแรงขนาดไหนค่ะ 

  • ความแรงของอุบัติเหตุ
  • ตำแหน่งของกระดูกที่หัก
  • และการเคลื่อนตัวของกระดูกค่ะ 
  • ลักษณะการหักของกระดูกว่าเป็นการหักแบบที่มั่นคง หรือ แบบที่สามารถแยกออกจากกันค่ะ ซึ่งมีความสำคัญค่ะ เนื่องจากถ้าเป็นกระดูกที่ไม่มีเรื่องของการแตกแยกออกจากกันโอกาสที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในอนาคตค่ะ แต่ถ้าเป็นการหักแบบกระดูกแยกออกจากกันอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะ
  • มีกระดูกอื่นหักร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ เพราะอาจจะมีเรื่องของกระดูกข้อต่อที่ต้นขา หรือต้นขาหักได้ด้วยค่ะ ถ้ามีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะใช้เวลาในการรักษานานขึ้นค่ะ

  ปรกติแล้วสามารถกลับมาเดินได้ค่ะ แต่อาจะต้องมีการรอให้กระดูกแข็งแรงก่อนค่ะ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและการหัก การเคลื่อนที่ และมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะ 

  การทำกายภาพบำบัดหลังการรักษาและการได้รับยาแก้ปวดที่เพียงพอจะทำให้สามารถกลับมาเดินได้ค่ะ ต้องมีการฝึกค่ะ 

  ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กแล้วค่ะ เหล็กที่ใส่คล้ายๆโซอ่ะค่ะ และไม่มีกระดูกที่อื่นหักมีแค่เชิงกรานค่ะแต่ดิฉันเกรงว่าท่าเดินจะเปลี่ยนไปและต้องใช้เวลานานแค่ไหนค่ะถึงจะกลับมาเป็นปรกติ