ถามแพทย์

 • กระดูกต้นขาเหนือหัวเข่าหักสองท่อน ผ่าตัดใส่เหล็กดามมา 10 เดือนแล้ว ผลเอ็กซเรย์ล่าสุดกระดูกติดช้า ควรรอหรือควรผ่าตัดเลย

 •  jakaphon
  สมาชิก
  ผ่าตัดใส่เหล็กดามมา 10 เดือนแล้ว ตลอดระยะเวลา 10 เดือนได้ารทำการ เอ็กซเรย์ พบว่ามีการผสานของกระดูกมาโดยตลอด พอทำการ ct scan ในเดือนที่ 10 พบว่ากระดูกติดช้า อยากทราบว่า 1. กระดูกติดช้า แล้วหากรอต่อไปจะติดได้สมบูรณ์หรือไม่ครับ 2. ถ้าต้องผ่าตัดรอบสองควรจะทำหรือเปล่าครับหรือควรรอต่อไปก่อนครับ
  jakaphon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ jakaphon

  การที่กระดูกติดช้า ไม่เป็นไปตามกลไกปกติของร่างกายนั้น อาจจะมีสาเหตุได้จาก การที่เลือดไปเลี้ยงกระดูกไม่มากพอ หรือ เหล็กที่ใส่เข้าไปดามไม่อยู่กับที่ มีการเคลื่อนที่ของเหล็กดาม มีการติดเชื้อ  เนื้อเยื่อมีปฏิกิริยาต่อต้านเหล็ก  โภชนาการไม่เพียงพอ เป็นต้น

  ซึ่งควรจะต้องผ่าตัดรอบสองหรือรอไปก่อนนั้น ขึ้นกับลักษณะและความรุนแรงของโรค ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมิน อาจจะจากเอ็กซเรย์ปกติ หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หากความผิดปกตินั้นเป็นมาก ประเมินว่าอย่างไรก็ไม่น่าหายหรือเชื่อมกันเองได้ แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดแก้ไขทันที จึงควรพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาเพื่อวางแผนร่วมกันต่อไป