ถามแพทย์

  • กระดูกต้นขาหัก ข้างที่หักขาจะสั้นกว่าอีกข้างไหม

  • ไม่ทราบว่าขาข้างที่หักจะสั้นลงกว่าปกติหรือป่าวคับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยคับ

    คุณ ภวนาท 

    ปกติขาที่หักเมื่อต่อติดเชื่อมกัน จะยาวเท่าเดิมครับ ยกเว้น เกิดการสูญเสียกระดูกที่หักไป  หรือขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้กระดูกตาย จะทำให้สั้นลงได้  การแตกแบบเป็นชิ้นๆเล็กๆ ก็อาจทำให้เกิดกระดูกสั้นลง  ถ้าเป็นเด็กแตกตรง Epiphyseal plate ที่เป็นส่วนที่สร้างกระดูกให้งอกยาว ก็ทำให้สั้นลงได้   แพทย์จะต้องทำ Bone graft ต่อกระดูกให้ใหม่ หรือ ถ้ามีปัญหา อาจต้องใช้แผนกกายภาพบำบัด กายอุปกรณ์ช่วยทำรองเท้าให้สูงขึ้นสำหรับข้างที่สั้น

    ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอีกครั้งครับ เพราะมีข้อมูลของผู้ป่วยมากกว่า