ถามแพทย์

  • กระดูกยังไม่ติด สามารถใช้ไม้เท้าหัดเดินและทำกายภาพบำบัดได้ไหม

  • ถ้ากระดูกยังติดไม่สนิท เราสามารถใช้ไม่ท้าวข้างเดียวและหัดเดินเริ่มกายภาพได้หรือป่าวคับ จะกลับมาเดินปกติมั้ยคับรบกวนแนะนำด้วยคับ ขอบคุณคับ

    คุณ ภูวนาถ แสงน้อย

    กระดูกทีหักปกติใช้เวลาติด 45-60 วัน แล้วการหักชนิดไหน  กระดูกส่วนไหน มีโรคแทรกซ้อนหรือไม่   แพทย์จะให้ใส่เฝือกดามไว้   สามารถใช้ไม้เท้าได้แต่ต้องไม่ลงน้ำหนัก ไม่งั้นกระดูกอาจเขยื้อนเคลื่อนที่ไม่ประสานกันได้  ส่วนการทำกายภาพบำบัด สามารถทำได้เพื่อให้กล้ามเนื้อมีการออกกำลังบ้างจะได้ไม่ลีบ  ควรทำภายใต้การควบคุมของแพทย์และนักกายภาพบำบัดครับ