ถามแพทย์

 • กระดูกข้อมือหัก ค่ารักษาผ่าตัดเท่าไหร่

 •  Peach Callball
  สมาชิก
  กระดูกข้อมือหักนี่ค่าผ่าตัดกับค่ารักษาทั้งสิ้นรวมกี่บาทครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Peach Callball,

                     ค่าใช้จ่ายในการรักษากระดูกหัก จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล และยังขึ้นอยู่กับรายละเอียดของวิธีการรักษาด้วย ซึ่งสามารถสอบถามได้ยังโรงพยาบาลที่จะไปรับการรักษาค่ะ อย่างไรก็ตามหากมีสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือสิทธิ 30 บาท) สิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธรักษาได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ

                      ทั้งนี้ กระดูกข้อมือหักบางประเภท อาจใช้แค่การใส่เฝือก หากต้องผ่าตัด ก็จะมีวิธีการในผ่าหลายวิธี ดังนั้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายรักษาจึงต้องให้ศัลยแพทย์กระดูกและข้อตรวจและประเมินก่อนค่ะ