ถามแพทย์

 • กระดูกขาตะเกียบหักสี่ท่อน

 • ขาตะเกียบหักชนิดรุนแรงผ่าตัดใส่เหล็กผ่านมาหกเดือนโอกาศกลับมาเดินปกติกี่เปอร์เซ็นแล้วทำงานยกของหนักต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะทำได้ค่ะ
  สวัสดีค่ะ คุณ ภารดา ชาวเวียง
   
  การหายจากกระดูกขาตะเกียบหัก (tibial fracture) ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระดูกที่หัก, การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นที่ติดกระดูก, การผ่าตัด, ความสมบูรณ์ของร่างกายคนไข้ รวมถึงการทำกายภาพที่เหมาะสมค่ะ
   
  จากข้อมูลของต่างประเทศ พบว่าหากเป็นการหักที่ไม่รุนแรง กระดูกจะเริ่มติดที่ประมาณ 10-13 สัปดาห์, หากเป็นการหักที่รุนแรงขึ้น กระดูกจะเริ่มติดที่ 20สัปดาห์ ในกรณีที่กระดูกหักรุนแรงพบว่าคนไข้ประมาณร้อยละ 70 จะกลับมาเริ่มทำงานได้ประมาณ 11เดือนหลังการเริ่มรักษาค่ะ