ตกขาวไหลเหมือนฉี่ รู้จักสาเหตุและวิธีการรับมือด้วยตนเอง

ตกขาวไหลเหมือนฉี่หรือตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะ คือตกขาวที่ไม่มีสีหรือมีสีขาวขุ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายปัสสาวะหรือน้ำ โดยตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะอาจเกิดขึ้นเมื่อระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การมีตกขาวไหลในลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นอันตราย และมักเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าช่องคลอดมีสุขภาพดี

ตกขาวเป็นของเหลวที่ไหลออกจากช่องคลอด และมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยทำความสะอาดช่องคลอด ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ โดยตกขาวปกติมักมีสีใสหรือสีขาวขุ่น และไม่มีกลิ่น หากตกขาวมีสี กลิ่น หรือความข้นเปลี่ยนไป อาจเป็นตกขาวผิดปกติที่มักเป็นสัญญาณของการติดเชื้อภายในช่องคลอด ซึ่งเป็นอาการที่ควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ตกขาวไหลเหมือนฉี่

รู้จักสาเหตุที่อาจทำให้เกิดตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะ

ตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะหรือตกขาวไหลเหมือนน้ำเป็นตกขาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ซึ่งระดับฮอร์โมนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1. การตกไข่

 

ตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะอาจเกิดจากการอยู่ในช่วงตกไข่ โดยมักเกิดขึ้นก่อนการมีประจำเดือนประมาณ 14 วัน ซึ่งในช่วงที่เกิดการตกไข่ ตกขาวอาจออกมาเป็นจำนวนมากจนมีลักษณะคล้ายปัสสาวะ หรืออาจมีลักษณะใส ลื่น เหนียว คล้ายไข่ขาว

2. การตั้งครรภ์

 

ฮอร์โมนในร่างกายอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายผลิตตกขาวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายเข้าสู่มดลูกผ่านทางช่องคลอด โดยผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อาจมีตกขาวสีใสหรือสีขาวขุ่น ตกขาวไหลเป็นน้ำ หรือตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะ ซึ่งเป็นตกขาวปกติที่อาจพบได้ขณะตั้งครรภ์

3. การมีอารมณ์ทางเพศ

 

ตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะอาจเป็นน้ำหล่อลื่นที่เกิดจากการถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยเลือดอาจแล่นไปที่บริเวณช่องคลอด และกระตุ้นให้ปล่อยของเหลวสีใสออกมาในปริมาณมากเพื่อหล่อลื่นช่องคลอด และเตรียมพร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ โดยน้ำหล่อลื่นอาจมีลักษณะใส จับแล้วลื่น และอาจหยุดหลั่งได้เองเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางรายที่มีอารมณ์ทางเพศอาจไม่มีน้ำหล่อลื่นไหลออกมาจากช่องคลอด หรืออาจไหลออกมาน้อย ดังนั้น ควรใช้เจลหล่อลื่นเพื่อให้การมีเพศสัมพันธ์สะดวก ง่าย และป้องกันอาการบาดเจ็บบริเวณช่องคลอดอีกด้วย 

4. วัยทอง

 

ตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะอาจเกิดขึ้นหลังเข้าสู่ช่วงวัยทอง เมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงลดลง อาจส่งผลให้ช่องคลอดแห้งกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนอาจมีตกขาวเกิดขึ้น โดยเนื้อสัมผัสของตกขาวอาจใสกว่าปกติ จนคล้ายปัสสาวะหรือน้ำ มีสีใสหรือสีขาวขุ่น และไม่มีกลิ่น

วิธีการรับมือตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะด้วยตนเอง

ตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะหรือตกขาวไหลเป็นน้ำเป็นตกขาวที่พบได้ทั่วไปและไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ปริมาณของตกขาวที่ไหลคล้ายปัสสาวะอาจทำให้กางเกงชั้นในเปียก และเกิดความอับชื้นบริเวณอวัยวะเพศ โดยความชื้นอาจส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโต และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในช่องคลอดได้

ดังนั้น หากมีตกขาวไหลเหมือนปัสสาวะ อาจใช้แผ่นอนามัย ผ้าอนามัย หรือกางเกงในอนามัยเพื่อซึมซับตกขาวที่ไหลออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณอวัยวะเพศเกิดความอับชื้นมากเกินไป อีกทั้งยังควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำหอม เพราะอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ ทั้งนี้ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

ถึงแม้ว่าตกขาวไหลเหมือนฉี่มักไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ควรหมั่นสังเกตตกขาวของตนเองอยู่เสมอ หากตกขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง มีตกขาวผิดปกติ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คัน แดง หรือบวมบริเวณอวัยวะเพศ แสบขณะปัสสาวะ ปวดท้องน้อย มีตุ่มใสหรือแผลเกิดขึ้นบริเวณช่องคลอด มีเลือดออกทางช่องคลอด ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อได้