ค่าตับสูงควรกินอะไร มาหาคำตอบกัน

ค่าตับสูงควรกินอะไร เป็นคำถามสำคัญสำหรับผู้ที่มีผลตรวจค่าตับสูง เนื่องจากค่าตับสูงเป็นหนึ่งในสัญญาณที่อาจกำลังบ่งบอกว่าร่างกายกำลังมีความผิดปกติบางอย่างอยู่ ซึ่งหนึ่งในวิธีดูแลตัวเองที่สามารถเริ่มทำได้เลยก็คือ การปรับพฤติกรรมการกิน

ค่าตับสูง เป็นค่าที่ระบุถึงระดับเอนไซม์ตับในเลือดที่มากผิดปกติ โดยค่านี้จะสามารถวัดได้จากการตรวจเลือด ทั้งนี้ การที่ค่าตับสูงไม่ได้หมายความว่าร่างกายกำลังมีความผิดปกติเสมอไป เนื่องจากบางครั้งระดับเอนไซม์ตับในเลือดก็อาจสูงขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องใช้การตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าค่าตับสูงที่ว่าเกิดจากสาเหตุใด

ค่าตับสูงควรกินอะไร

สาเหตุของค่าตับสูง

ค่าตับสูงเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีเอนไซม์ตับสูงจนผิดปกติ ซึ่งเอนไซม์ตับเป็นโปรตีนที่ตับผลิตออกมาเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ในกระบวนการสำคัญต่าง ๆ เช่น การป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่าง ๆ การแข็งตัวของเลือด การย่อยสลายสารพิษต่าง ๆ หรือการย่อยอาหาร

ส่วนสาเหตุที่ส่งผลให้เอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นก็สามารถเป็นไปได้หลายอย่าง โดยบางสาเหตุก็อาจส่งผลให้เพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว เช่น การรับประทานยารักษาโรคบางชนิด การที่ระดับฮอร์โมนมีความไม่สมดุลในช่วงที่มีประจำเดือนของผู้หญิง หรือในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ 

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง การที่ค่าตับสูงก็อาจกำลังบ่งบอกได้ว่าร่างกายอาจกำลังเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดได้เช่นกัน เช่น ไขมันพอกตับ ภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก ภาวะเหล็กเกิน โรคไทรอยด์

ในการรักษาผู้ที่มีค่าตับสูงจากการเจ็บป่วย หลัก ๆ แล้ว แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปตามสาเหตุ รวมถึงแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมด้วย

ค่าตับสูงควรกินอะไร

คำถามที่ว่า ค่าตับสูงควรกินอะไร ในความเป็นจริงแล้ว การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่มีค่าตับสูงควรเริ่มไปที่การหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดก่อน เนื่องจากอาหารบางชนิดอาจยิ่งส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักขึ้น เช่น

  • อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ 
  • อาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • อาหารที่มีเกลือสูง เช่น ซอสต่าง ๆ อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  • อาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกมาอย่างดี
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือสมุนไพรบางชนิดที่ถูกใช้โดยไม่ได้อยู่ภายในการควบคุมของแพทย์

ส่วนอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีค่าตับสูง โดยหลัก ๆ แล้วก็จะมีน้ำเปล่าที่สะอาดและอาหารที่มีไฟเบอร์ ส่วนอาหารชนิดอื่น ๆ ผู้ที่มีค่าตับสูงควรจะปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแต่ละบุคคลไป เนื่องจากค่าตับสูงสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องดูความเหมาะสมของแต่ละคนเป็นกรณีไป

สุดท้ายนี้ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้ว ผู้ที่มีค่าตับสูงยังควรดูแลตัวเองในด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมน้ำหนักตัว และคอยทำตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลักเสมอ