การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาล สิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยให้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถจัดการและวางแผนสิ่งต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งการเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลอาจรวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เตรียมรายชื่อยา และของใช้ส่วนตัวที่จะต้องนำไปโรงพยาบาล โดยการเตรียมตัวล่วงหน้าอาจช่วยให้การนอนโรงพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่น 

ในบางครั้ง แพทย์อาจแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาหรือผ่าตัด ซึ่งขั้นตอนในการเข้ารับการรักษาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล โดยหลังจากการจองห้องพัก ผู้ป่วยหรือญาติอาจได้รับเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมักมีรายละเอียดระบุถึงวัน เวลา หรือแผนกที่ต้องเข้าพักรักษาตัว อีกทั้งยังอาจมีคำสั่งตรวจเพิ่มเติม รวมถึงคำแนะจากแพทย์ที่ต้องปฏิบัติตามก่อนเข้ารับการรักษา

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาล

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาล เพิ่มความพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลอาจช่วยเพิ่มความพร้อมในการเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ป่วยและญาติอาจปฏิบัติตามได้ ดังนี้

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ก่อนการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เนื่องจากอาการป่วยเพิ่มเติมอาจส่งผลต่อการรักษาได้ ซึ่งการดูแลสุขภาพสามารถทำได้หลายวิธี เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกาย งดดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  

หากผู้ป่วยมีอาการไม่สบายก่อนเข้ารับการรักษา ควรแจ้งโรงพยาบาลทันที โดยทางโรงพยาบาลอาจเลื่อนวันนัดจนกว่าอาการป่วยจะดีขึ้น

การเตรียมตัวลาป่วย

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรลืม คือการแจ้งลาป่วยให้ที่ทำงานหรือที่โรงเรียนทราบตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งนอกจากการลาหยุดในช่วงของการนอนโรงพยาบาลแล้ว ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการพักฟื้นด้วย 

ตัวอย่างเช่น หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว บางรายอาจยังทำงานหนักหรือยกของหนักไม่ได้ ดังนั้น ควรแจ้งลาป่วยเผื่อระยะเวลาพักฟื้น เพื่อให้ที่ทำงานสามารถวางแผนรับมือในระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังพักรักษาตัว

การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

แพทย์อาจแจ้งเกี่ยวกับคำแนะนำก่อนเข้ารับการรักษาที่ควรปฏิบัติตาม โดยแพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการตรวจต่าง ๆ ก่อนการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งอาจทำให้ต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลมากกว่าปกติ 

การตรวจมีหลายชนิด เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การเอกซเรย์ การตรวจเลือด โดยผลตรวจเหล่านี้อาจช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

นอกจากการตรวจเพิ่มเติมแล้ว แพทย์อาจมีคำแนะนำก่อนเข้ารับการรักษาที่ควรปฏิบัติตาม เช่น หากเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัด แพทย์อาจให้งดกินยาละลายลิ่มเลือดก่อนเข้ารับการผ่าตัดประมาณ 7 วัน เพราะยาชนิดนี้อาจทำให้เลือดหยุดไหลระหว่างการผ่าตัดยากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

การเตรียมสิ่งของก่อนไปโรงพยาบาล

การเตรียมเอกสารเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการเตรียมตัวนอนโรงพยาบาล โดยเอกสารหรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการนอนโรงพยาบาลอาจมีดังนี้

  • เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 7 ปี ญาติควรพกสูติบัตรไปด้วย บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประกันสุขภาพ บัตรหรือเอกสารแสดงสิทธิการรักษา
  • เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล เช่น บัตรนัด ผลตรวจต่าง ๆ ตามที่แพทย์ต้องการ เช่น ผลเอกซเรย์ ผลตรวจเลือด 
  • ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี สบู่ ยาสระผม ผ้าขนหนู ผ้าปิดตา แว่นตา โทรศัพท์ สายชาร์จ เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนเพื่อใส่ในวันออกจากโรงพยาบาล
  • รายชื่อยาต่าง ๆ เช่น ยาที่กำลังใช้อยู่ ประวัติการแพ้ยา รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณหรือเวลาในการกินยา เนื่องจากยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการรักษาได้

นอกจากนี้ ควรนำของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ไปโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น เพราะห้องพักมักมีพื้นที่จำกัด จึงอาจทำให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการวางของได้ ทั้งนี้ ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ไปโรงพยาบาล เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา หากจำเป็นต้องนำสิ่งของมีค่าไปโรงพยาบาล ควรเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือมีผู้ดูแลเฝ้าสิ่งของไว้ตลอด เพื่อป้องกันสิ่งของสูญหาย

ทั้งนี้ ควรสอบถามแพทย์เบื้องต้นถึงอาการของตัวเอง และวันที่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ เพื่อให้ญาติมารับกลับบ้านในวันดังกล่าว หากทราบกำหนดการแน่ชัดอยู่แล้ว ควรนัดแนะกับญาติไว้ล่วงหน้า เพราะถึงแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ร่างกายอาจยังไม่ดีขึ้นเหมือนปกติ ดังนั้น การกลับบ้านด้วยตัวเองหรือการขับรถด้วยตัวเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

การเตรียมตัวนอนโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเอง แนวทางการรักษา หรือมีคำถามเกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาล ควรปรึกษาแพทย์ทันทีก่อนที่จะนอนโรงพยาบาล เพราะอาจช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวนอนโรงพยาบาล และแผนการรักษามากยิ่งขึ้น