Silver Nitrate (ซิลเวอร์ไนเตรท)

Silver Nitrate (ซิลเวอร์ไนเตรท)

Silver Nitrate (ซิลเวอร์ไนเตรท) เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือสารระงับเชื้อที่นำมาใช้รักษาแผลบริเวณผิวหนัง ป้องกันตาอักเสบจากเชื้อหนองใน หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1551 Silver Nitrate Resized

ยา Silver Nitrate มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Silver Nitrate

กลุ่มยา น้ำยาฆ่าเชื้อหรือสารระงับเชื้อ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่เกิดแผล และป้องกันตาอักเสบจากเชื้อหนองใน
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาใช้เฉพาะที่ ยาทา

คำเตือนในการใช้ยา Silver Nitrate

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ทั้งยาชนิดสารละลายและขี้ผึ้ง รวมทั้งแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีผิวแตกหรือแผลเปิดในบริเวณที่จะใช้ยา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยา Silver Nitrate
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • การใช้ยา Silver Nitrate ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้สีผิวเปลี่ยนแปลงได้
 • ไม่ควรใช้ยานี้บริเวณใบหน้าหรืออวัยวะเพศ และไม่ใช้บนผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง
 • หากเผลอกลืนยา Silver Nitrate ให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นอันตรายได้
 • สตรีที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ยา Silver Nitrate

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ป้องกันตาอักเสบจากเชื้อหนองใน
เด็กแรกเกิด ใช้ยาชนิดสารละลายความเข้มข้น 0.5-1 เปอร์เซ็นต์ ทาหรือหยอดตาทันทีหลังจากทำความสะอาดบริเวณดวงตาแล้ว

ฆ่าเชื้อที่ผิวหนัง
ผู้ใหญ่ สำหรับแผลไฟไหม้รุนแรง ใช้ยาชนิดสารละลายความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจนำมาทาบริเวณแผล เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและช่วยสมานแผล หรือใช้ยาชนิดแท่งที่ประกอบไปด้วย Silver Nitrate 75 เปอร์เซ็นต์ และ Potassium Nitrate 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้จี้บริเวณผิวหนังในส่วนที่ต้องการให้หลุดออก เช่น สะดือหรือหูด เป็นต้น

การใช้ยา Silver Nitrate

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ใช้ยา Silver Nitrate กับผิวหนังบริเวณที่มีอาการเท่านั้น ระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับปาก จมูก และดวงตา เพราะอาจทำให้เกิดอาการแสบหรือเป็นแผลไหม้
 • ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังใช้ยา แต่ให้หลีกเลี่ยงการล้างมือหากใช้ยาบริเวณมือ
 • ระวังยาเลอะเสื้อผ้าที่สวมใส่หรือวัตถุอื่น ๆ
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาท่ี่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง แต่ควรเก็บให้ห่างจากความชื้นและแสงแดด รวมทั้งเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Silver Nitrate

การใช้ยา Silver Nitrate อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น เจ็บภายในช่องปาก เกิดภาวะหลั่งน้ำลายมาก ท้องเสีย อาเจียน สีผิวเปลี่ยนแปลง ระคายเคืองบริเวณที่ใช้ยา เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Silver Nitrate ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • ผิวหนังบริเวณที่ใช้ยาเกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน