Orphenadrine (ออเฟเนดรีน)

Orphenadrine (ออเฟเนดรีน)

Orphenadrine (ออเฟเนดรีน) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่นำมาใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึม (Parkinsonism) โดยทั่วไปนำมาใช้ร่วมกับการพักผ่อนและการทำกายภาพบำบัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1764 Orphenadrine rs

ยา Orphenadrine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Orphenadrine

กลุ่มยา ยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึม
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาฉีด

คำเตือนในการใช้ยา Orphenadrine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ และห้ามใช้ยา Orphenadrine หากมีประวัติแพ้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ห้ามใช้ยา Orphenadrine หากมีประวัติปัสสาวะผิดปกติ ต่อมลูกหมากโต เป็นต้อหิน มีแผลในกระเพาะอาหาร มีการอุดตันในกระเพาะอาหารและลำไส้ มีปัญหาในการกลืน เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเอ็มจี (Myasthenia Gravis)
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นโรคหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจมีปัญหา เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือกำลังใช้ยาโอปิออยด์
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ เพราะยาอาจซึมผ่านน้ำนมมารดาและเป็นอันตรายต่อบุตรได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้ยานี้
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยาของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติด เพราะยานี้อาจทำให้เกิดการเสพติดได้
 • หลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวในระหว่างที่ใช้ยานี้ จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เพราะยาอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนหรือง่วงซึมได้
 • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้

ปริมาณการใช้ยา Orphenadrine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

กล้ามเนื้อหดเกร็ง

ผู้ใหญ่ รับประทานยา Orphenadrine Citrate ปริมาณ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หากเป็นยาฉีด ให้ฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อหรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดปริมาณ 60 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

พาร์กินโซนิซึม

ผู้ใหญ่ รับประทานยา Orphenadrine HCl ปริมาณเริ่มต้น 150 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง และอาจเพิ่มปริมาณยาครั้งละ 50 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วัน โดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองของยา ส่วนปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการ ให้รับประทานยา 150-300 มิลลิกรัม/วัน ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

การใช้ยา Orphenadrine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ห้ามบด หัก หรือเคี้ยวยาชนิดเม็ด แต่ควรกลืนยาทั้งเม็ด โดยในประเทศไทย ยานี้จะอยู่ในรูปแบบยาเม็ดผสมกับยาพาราเซตามอล
 • การใช้ยา Orphenadrine เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษา ซึ่งยังไม่รวมถึงการพักผ่อน การทำกายภาพบำบัด หรือการใช้ยาแก้ปวดอื่น ๆ
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ควรเก็บยาไว้ให้พ้นจากสายตาผู้อื่น และการขายหรือให้ยานี้กับผู้อื่นโดยไม่ผ่านแพทย์เป็นเรื่องผิดกฎหมายในบางประเทศ
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น โดยปิดฝาบรรจุภัณฑ์ให้สนิททุกครั้งหลังใช้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Orphenadrine

การใช้ยา Orphenadrine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ง่วงซึม เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูก เป็นต้น แต่หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม คอบวม ลิ้นบวม และริมฝีปากบวม เป็นต้น
 • วิงเวียน คล้ายจะหมดสติ
 • ปัสสาวะลำบากหรือมีอาการเจ็บขณะปัสสาวะร่วมด้วย ปัสสาวะน้อย หรือไม่ปัสสาวะ
 • วิตกกังวล สับสน กระสับกระส่าย สั่น เห็นภาพหลอน
 • ใจสั่น

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน