Mebeverine (มีบีเวอรีน)

Mebeverine (มีบีเวอรีน)

Mebeverine (มีบีเวอรีน) เป็นยาลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องและลำไส้ ออกฤทธิ์โดยช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ผนังลำไส้ ใช้รักษาการหดเกร็งของระบบทางเดินอาหารและลำไส้แปรปรวน นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

Mebeverine

ยา Mebeverine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Mebeverine

กลุ่มยา ยาลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องและลำไส้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาการหดเกร็งของระบบทางเดินอาหารและโรคลำไส้แปรปรวน
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Mebeverine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อืด (Paralytic Ileus) หรือลำไส้ขาดการเคลื่อนไหวซึ่งนำไปสู่ภาวะลำไส้อุดตันและท้องผูกรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ
 • ก่อนใช้ยา Mebeverine ให้แจ้งแพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัวและประวัติทางการแพทย์ โดยเฉพาะภาวะเลือดออกผิดปกติ ท้องผูกรุนแรง ปัสสาวะลำบาก เจ็บขณะปัสสาวะ มีไข้ อุจจาระปนเลือด มีของเหลวหรือเลือดออกทางช่องคลอด และหากมีอาการป่วยใด ๆ เกิดขึ้นหรืออาการที่เป็นอยู่แย่ลง ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ
 • ผู้สูงอายุต้องใช้ยานี้อย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสูง
 • หญิงตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Mebeverine    

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาการหดเกร็งของระบบทางเดินอาหารและลำไส้แปรปรวน

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 135 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง อาจค่อย ๆ ลดปริมาณยาลงหลังจากใช้ยาไปแล้วหลายสัปดาห์และได้ผลการรักษาตามที่ต้องการแล้ว หรืออาจรับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง และสำหรับยาชนิดที่ปรับปรุงการปลดปล่อยยา ให้รับประทานยาปริมาณ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

การใช้ยา Mebeverine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • การใช้ยา Mebeverine โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และรับประทานก่อนอาหารประมาณ 20–30 นาที โดยรับประทานยาทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลพร้อมกับดื่มน้ำ 1 แก้ว
 • เพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด ให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม และใช้ยาเวลาเดิมทุกวันหรือตามคำแนะนำจากแพทย์
 • อาจต้องรอให้เวลาผ่านไประยะหนึ่งหลังใช้ยา Mebeverine จึงจะเริ่มเห็นผลการรักษา
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างอาจต้องใช้ยาในปริมาณที่ต่างกันตามที่แพทย์กำหนด
 • หากพบว่ามีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นมาใหม่ หรือมีอาการแย่ลงหลังใช้ยา ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • หากใช้ยานี้เพื่อรักษาลำไส้แปรปรวนและพบว่าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางรักษาต่อไป
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน หรือแสงแดด และเก็บให้พ้นจากสายตาเด็ก
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้แม้จะมีอาการที่ใกล้เคียงกัน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Mebeverine

การใช้ยา Mebeverine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีอาการป่วยในระบบทางเดินอาหาร นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อัตราการเต้นของหัวใจลดลง เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

นอกจากนี้ หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที เช่น อาการแพ้ยาที่ทำให้คัน ผื่นขึ้น หรือใบหน้าบวม คอบวม ลิ้นบวม เวียนศีรษะ และมีปัญหาในการหายใจ เป็นต้น