Mebendazole (มีเบนดาโซล)

Mebendazole (มีเบนดาโซล)

Mebendazole (มีเบนดาโซล) เป็นยาฆ่าพยาธิหรือยาถ่ายพยาธิที่นำมาใช้รักษาการติดเชื้อจากพยาธิไส้เดือน เช่น พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ และพยาธิเข็มหมุด เป็นต้น หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1628 Mebendazole resized

ยา Mebendazole มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Mebendazole

กลุ่มยา ยาถ่ายพยาธิ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ฆ่าหรือถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ และพยาธิเข็มหมุด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Mebendazole

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะยาเมโทรนิดาโซล
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคโลหิตจาง โรคตับ ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ หรือโรคอื่น ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยา Mebendazole ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง
 • ห้ามใช้ยาในปริมาณมากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะเสี่ยงทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา เช่น เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือปัญหาเกี่ยวกับตับ เป็นต้น
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ยา Mebendazole

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) และโรคพยาธิปากขอ (Hookworm Infections)

 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม วัันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน หรือรับประทานยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม 1 ครั้ง
 • เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณเท่ากันกับผู้ใหญ่

โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)

 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม 1 ครั้ง หากจำเป็นอาจรับประทานยาซ้ำเมื่อผ่านไป 2-3 สัปดาห์หลังเริ่มการรักษา
 • เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณยาเท่ากันกับผู้ใหญ่

การใช้ยา Mebendazole

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถรับประทานยา Mebendazole พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยทั่วไปควรเคี้ยวยาก่อนกลืน หรือใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากยาชนิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ
 • ห้ามลืมรับประทานยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษา
 • ผู้ป่วยต้องใช้ยาจนครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชืิ้น โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Mebendazole

การใช้ยา Mebendazole อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องอืด ท้องไส้ปั่นป่วน ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Mebendazole ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • ปวดท้องอย่างรุนแรง
 • อ่อนแรง หรือเหนื่อยมากผิดปกติ
 • ปัสสาวะมีสีเข้ม
 • เกิดรอยช้ำ หรือมีเลือดออกได้ง่าย
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • มีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอเป็นเวลานาน เป็นต้น
 • ชัก