Ledipasvir-Sofosbuvir (เลดิพาสเวียร์-โซฟอสบูเวียร์)

Ledipasvir-Sofosbuvir (เลดิพาสเวียร์-โซฟอสบูเวียร์)

Ledipasvir-Sofosbuvir (เลดิพาสเวียร์-โซฟอสบูเวียร์) เป็นยาต้านไวรัสที่นำมาใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี โดยออกฤทธิ์ยับยั้งไวรัสดังกล่าวไม่ให้แพร่กระจายในร่างกาย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1748 Ledipasvir-Sofosbuvir rs

ยา Ledipasvir-Sofosbuvir มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ledipasvir-Sofosbuvir

กลุ่มยา ยาต้านไวรัส
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาเกี่ยวกับโรคประจำตัวทุกชนิดที่เป็นอยู่ รวมถึงปัจจัยทางสุขภาพอื่น ๆ เช่น ตับผิดปกติ เป็นโรคไต เอชไอวีหรือเอดส์ มีภาวะจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติที่ต้องใช้ยาอะมิโอดาโรน กำลังใช้ยาไรบาไวรินและยาต้านการแข็งตัวของเลือด เคยรับการตรวจไอเอ็นอาร์ (INR test) หรือการตรวจระยะเวลาทำงานของโปรทรอมบิน เป็นต้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้หากเป็นไวรัสตับอักเสบ บี เพราะอาจเสี่ยงเกิดอาการและการติดเชื้อที่รุนแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 • ระหว่างที่ใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir ร่วมกับยาไรบาไวริน ให้ผู้ป่วยใช้การคุมกำเนิดอย่างน้อย 2 วิธี และควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากใช้ยาครั้งสุดท้าย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เพราะอาจเสี่ยงทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตหรือเด็กอาจพิการแต่กำเนิดได้ ทั้งนี้ หากตั้งครรภ์ระหว่างที่ใช้ยาอยู่ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ผู้ที่กำลังให้นมบุตรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา เพราะยาอาจซึมผ่านสู่น้ำนมมารดาและเป็นอันตรายต่อทารกได้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 35 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 35 กิโลกรัม

รับประทานยาปริมาณ 90-400 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ส่วนระยะเวลาในการใช้ยา ขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของโรค หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาในการรักษา 12-24 สัปดาห์

การใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถใช้ยาพร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ และให้ใช้ยาในเวลาเดิมทุกวัน
 • ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อตรวจการทำงานของตับ
 • ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีอาการแย่ลงหรือกลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจการทำงานของตับระหว่างที่รักษาและหลังจากหยุดใช้ยาเป็นเวลาหลายเดือนด้วย
 • ห้ามปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ชนิดเรื้อรัง ควรใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้ใช้ยารักษาได้ยากขึ้น
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir

การใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อย และปวดศีรษะ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือมีอาการแพ้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม คอบวม ลิ้นบวม และริมฝีปากบวม เป็นต้น
 • เบื่ออาหาร ท้องไส้ปั่นป่วน
 • ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีซีด
 • ตัวเหลืองตาเหลือง

นอกจากนี้ หากใช้ยา Ledipasvir-Sofosbuvir ร่วมกับยาอะมิโอดาโรน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับหัวใจเป็นอาการที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นช้ามากกว่าปกติ หายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก สับสน มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ อ่อนเพลีย เหนื่อยอย่างรุนแรง และวิงเวียน เป็นต้น และหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติมก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน