ถามแพทย์

 • ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี หลังเสี่ยง 85 วัน ผลเป็นลบ เชื่อถือได้ไหม

 •  jes 786
  สมาชิก

  ตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิด  ซี  หลังเสี่ยง 85 วัน ผลเป็นลบ เชื่อถือได้ไหมครับ หรือต้องตรวจซ้ำไปอีก 90 วัน 

  สวัสดีค่ะ คุณ jes 786,

                      เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีนั้น จะติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ติดยาเสพติด หรือใช้ของมีคมร่วมกัน เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ การสักลายผิวหนัง การเจาะหู เป็นต้น รวมไปถึงการรับเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ (แต่ในปัจจุบัน แทบไม่พบแล้ว เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองก่อน)

                   เมื่อได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมาแล้ว หากตรวจหาเชื้อโดยการตรวจหา HCV RNA จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งค่าเอนไซม์ของตับก็จะขึ้นสูงกว่าปกติในช่วงนี้ด้วย (แต่บางรายก็อาจไม่สูง) แต่หากเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ (Anti-HCV) จะตรวจพบได้ช้ากว่า คือจะเริ่มตรวจพบได้ที่ 3 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ที่ 6 สัปดาห์หลังรับเชื้อ บางรายอาจนานถึง 12 สัปดาห์ได้ ดังนั้น หากเป็นการตรวจหา Anti-HCV ก็อาจรอให้ครบ 12 สัปดาห์ แล้วค่อยไปตรวจ ก็จะแน่นอนกว่าค่ะ