Hydroquinone (ไฮโดรควิโนน)

Hydroquinone (ไฮโดรควิโนน)

Hydroquinone (ไฮโดรควิโนน) เป็นยาทาผิวหนังที่ช่วยยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสีผิว นำมาใช้รักษาภาวะผิวหนังสร้างเม็ดสีมากผิดปกติจนกลายเป็นรอยดำ ฝ้า หรือกระ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ การใช้ยาคุมกำเนิด การใช้ยาฮอร์โมน หรือการบาดเจ็บที่ผิวหนัง นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1523 Hydroquinone Resized

ยา Hydroquinone มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Hydroquinone

กลุ่มยา ยารักษาโรคผิวหนัง
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวมากผิดปกติ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาใช้ภายนอก

คำเตือนในการใช้ยา Hydroquinone

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใด ๆ โดยเฉพาะโรคหืดหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนัง เช่น ผิวหนังอักเสบออกผื่น โรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น
 • แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • หลังหยุดใช้ยา อาจทำให้สีผิวที่เปลี่ยนไปจากการรักษากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ซัลไฟต์ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้
 • หากเผลอกลืนยา ให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดระหว่างที่ใช้ยานี้ รวมทั้งทาครีมกันแดดและสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเมื่ออยู่กลางแจ้ง
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Hydroquinone

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะผิวหนังสร้างสีผิวมากผิดปกติ

ผู้ใหญ่ ทาและนวดยาที่มีความเข้มข้น 2-4 เปอร์เซ็นต์บริเวณที่ต้องการอย่างบาง ๆ วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 เดือน ให้หยุดใช้ยาทันที

การใช้ยา Hydroquinone

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ยานี้ใช้สำหรับทาผิวหนังเท่านั้น ห้ามนำมารับประทาน และระวังไม่ให้ยาสัมผัสกับตา จมูก และปาก เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา แต่หากใช้ยาบริเวณมือ ให้หลีกเลี่ยงการล้างมือ
 • ให้ทำความสะอาดบริเวณที่มีอาการก่อนแล้วเช็ดให้แห้งก่อนใช้ยา
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้บนผิวหนังที่มีการระคายเคือง
 • หมั่นดูแลสุขภาพผิวหนังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าปิดแผลหรือเคร่ื่องสำอางบนบริเวณที่มีอาการ ยกเว้นหากแพทย์เป็นผู้แนะนำให้ใช้
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังใช้ยา
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Hydroquinone

การใช้ยา Hydroquinone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบริเวณผิวหนัง เช่น ผิวแดง ระคายเคือง แห้ง แสบ หรือเกิดผื่นแพ้สัมผัส เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์
หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Hydroquinone ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที

 • มีอาการแพ้ยา เช่น มพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • ผิวหนังระคายเคืองอย่างรุนแรง
 • ผิวเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ
 • ผิวหนังเกิดเป็นแผลพุพอง แผลเปื่อย หรือมีอาการคัน