Flavoxate (ฟลาโวเซท)

Flavoxate (ฟลาโวเซท)

Flavoxate (ฟลาโวเซท) เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะและอาการในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยออกฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ ใช้รักษาอาการต่าง ๆ เช่น ภาวะปัสสาวะแสบขัด ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการปัสสาวะถี่เกินไป และภาวะกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งมากผิดปกติจากการใช้สายสวน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1788 Flavoxate rs

ยา Flavoxate มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Flavoxate

กลุ่มยา ยารักษาโรคหรืออาการในระบบทางเดินปัสสาวะ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาอาการถ่ายปัสสาวะแสบขัด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะถี่เกินไป และภาวะกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งมากผิดปกติจากการใช้สายสวน
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Flavoxate

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ภาวะทางเดินปัสสาวะหรือลำไส้อุดกั้น ภาวะกล้ามเนื้อลำไส้ทำงานผิดปกติ หรือผนังลำไส้บาง
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยา Flavoxate
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวในระหว่างที่ใช้ยานี้ จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้สูง
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองช้าลง
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ยา Flavoxate

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

อาการถ่ายปัสสาวะขัด อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการปัสสาวะถี่เกินไป และภาวะกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งมากผิดปกติจากการใช้สายสวน

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 100-200 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง อาจลดปริมาณยาลงเมื่อมีอาการดีขึ้น

เด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ยาในปริมาณเท่ากันกับผู้ใหญ่

การใช้ยา Flavoxate

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถใช้ยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้
 • ต้องไม่ลืมกินยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
 • ใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และใช้ยาในเวลาเดิมทุกวัน
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • หากยาหมดอายุ ให้ทิ้งยาทันที หรือสอบถามวิธีการกำจัดยาอย่างถูกต้องจากเภสัชกร

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Flavoxate

การใช้ยา Flavoxate อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ง่วงซึม สับสน มองเห็นไม่ชัด ปากแห้ง คอแห้ง อาเจียน ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หรือหมดสติ
 • มีไข้ หนาวสั่น
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง หรือระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
 • หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
 • เจ็บเวลาปัสสาวะ
 • สับสน ตื่นเต้นง่าย หรือประหม่าอย่างมาก