Desloratadine (เดสลอราทาดีน)

Desloratadine (เดสลอราทาดีน)

Desloratadine (เดสลอราทาดีน) เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเกิดอาการภูมิแพ้ โดยนำมาใช้รักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ เช่น น้ำมูกไหล คันตา คันจมูก จาม คันตามตัว และลมพิษ เป็นต้น หรือบางกรณีอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1552 Desloratadine Resized

ยา Desloratadine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Desloratadine

กลุ่มยา ยาแก้แพ้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาอาการจากโรคภูมิแพ้
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Desloratadine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยา Desloratadine ในปริมาณมากกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะอาจทำให้ง่วงนอนได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ใด ๆ เพราะยา Desloratadine อาจส่งผลให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิดคลาดเคลื่อน
 • ปรึึกษาแพทย์ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาชนิดอื่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใด ๆ ที่ทำให้การตอบสนองของร่างกายลดลงในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ยา Desloratadine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคภูมิแพ้

ผู้ใหญ่
รับประทานยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

เด็ก
อายุ 6-11 เดือน รับประทานยาปริมาณ 1 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
อายุ 1-5 ปี รับประทานยาปริมาณ 1.25 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
อายุ 6-11 ปี รับประทานยาปริมาณ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

การใช้ยา Desloratadine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่าหรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่ง หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้ แต่หากยาทำให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน ให้รับประทานพร้อมอาหาร
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด รวมทั้งเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง และวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Desloratadine

การใช้ยา Desloratadine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปากแห้ง เจ็บคอ ง่วงนอน เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์
หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Desloratadine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • รู้สึกเหนื่อยมาก หรือมีอาการอ่อนแรง

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน