ไมโครเซบฟาลี (Microcephaly)

ความหมาย ไมโครเซบฟาลี (Microcephaly)

Microcephaly (ไมโครเซบฟาลี) หรือภาวะศีรษะเล็ก เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่ทำให้ศีรษะของเด็กมีขนาดเล็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของเด็กในวัยและเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากสมองหยุดพัฒนาหรือหยุดเจริญเติบโต อาจเกิดกับทารกในครรภ์หรือเกิดหลังเด็กคลอดช่วงแรก ๆ อาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยอื่น ๆ และโดยทั่วไป Microcephaly ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากได้รับการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น อาจช่วยเสริมพัฒนาการและช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

1755 Microcephaly rs

อาการของไมโครเซบฟาลี

อาการสำคัญที่บ่งบอกว่ามีภาวะ Microcephaly คือ เด็กมีขนาดเส้นรอบวงของศีรษะเล็กกว่าเด็กในวัยและเพศเดียวกัน แต่ไม่มีความผิดปกติอื่น ๆ โดยศีรษะอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าขนาดปกติ บางรายอาจมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติ แต่บางรายอาจมีความผิดปกติในการเรียนรู้ ซึ่งอาการจะไม่แย่ลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงมากก็อาจพบว่ามีหน้าผากที่ลาดเอียงไปทางด้านหลังด้วย รวมไปถึงอาจพบอาการอื่น ๆ เช่น

 • มีความผิดปกติในการทรงตัวและการประสานงานกันของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย
 • พัฒนาการล่าช้า เช่น ด้านการยืน การนั่ง และการเดิน เป็นต้น
 • มีความผิดปกติในการกลืนและการรับประทานอาหาร
 • สูญเสียการได้ยิน
 • ซุกซนผิดปกติ หรือไม่มีสมาธิ
 • มีปัญหาในการพูดและการมองเห็น
 • สมองและระบบประสาทอื่น ๆ มีความผิดปกติ
 • ตัวเตี้ยกว่าปกติ
 • ชัก

สาเหตุของไมโครเซบฟาลี

ภาวะ Microcephaly ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาสมองที่ผิดปกติ ซึ่งมักเกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือเกิดในช่วงวัยทารก โดยอาจเกิดจากพันธุกรรม และสาเหตุอื่น ๆ เช่น

 • กะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันเร็วกว่าปกติ ทำให้สมองหยุดเจริญเติบโต
 • โครโมโซมผิดปกติ เช่น เกิดภาวะดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
 • สมองขาดออกซิเจน ซึ่งอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือการคลอดที่ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • ภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง อาจเกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วย
 • การป่วยด้วยโรคฟีนิลคีโตนูเรียแล้วไม่ได้รับการรักษา ซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของร่างกายในการขัดขวางกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน
 • การติดเชื้อของมารดาในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทารกไปด้วย เช่น โรคทอกโซพลาสโมซิส โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส และไข้ซิกา เป็นต้น
 • ผู้เป็นแม่ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด และได้รับสารพิษ เช่น ตะกั่ว เป็นต้น ในขณะที่ตั้งครรภ์

การวินิจฉัยไมโครเซบฟาลี

โดยทั่วไปมีโอกาสที่แพทย์จะตรวจพบภาวะ Microcephaly ได้ตั้งแต่ตอนที่เด็กคลอด หรืออาจพบเมื่อตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก แต่หากสงสัยว่าบุตรหลานของตนมีศีรษะเล็กกว่าปกติหรือมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม

ในการวินิจฉัย Microcephaly แพทย์จะถามประวัติก่อนคลอดและขณะคลอดอย่างละเอียด รวมทั้งตรวจร่างกาย ตรวจวัดเส้นรอบวงของศีรษะเด็กเปรียบเทียบกับตารางการเจริญเติบโต จากนั้นจะวัดขนาดศีรษะของเด็กอีกครั้งในการนัดพบครั้งถัดไปเพื่อผลการวินิจฉัยที่ชัดเจน โดยแพทย์อาจซักประวัติและตรวจร่างกายสมาชิกในครอบครัวด้วย  รวมไปถึงตรวจวัดขนาดเส้นรอบวงของพ่อและแม่เด็ก เพื่อประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ ในผู้ป่วยบางราย โดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า แพทย์อาจทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัด เช่น

 • การนำตัวอย่างเลือดไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกน (Computed Tomography: CT Scan)
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ไอสแกน (MRI Scan)

การรักษาไมโครเซบฟาลี

โดยปกติภาวะ Microcephaly ไม่สามารถรักษาได้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากกะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันเร็วกว่าปกติ ซึ่งจะรักษาด้วยการผ่าตัด ส่วนการรักษาทั่วไปจะเป็นการดูแลเด็กด้วยการเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งอาจช่วยให้เด็กแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เช่น ด้านการพูด การทำกายภาพบำบัด และการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดยหัวใจสำคัญของการรักษาจะเป็นการช่วยให้เด็กอยู่ในภาวะที่ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ เด็กที่มีภาวะ Microcephaly ไม่รุนแรง แพทย์อาจนัดตรวจเป็นประจำ เพื่อดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ส่วนเด็กที่มีอาการอย่างรุนแรงหรือชัก ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แพทย์อาจต้องรักษาไปตลอดชีวิตเพื่อควบคุมอาการ โดยแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยารักษาบางชนิด เช่น ยาต้านชัก และยาระงับอาการซนหรืออยู่ไม่นิ่ง เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนของไมโครเซบฟาลี

ภาวะแทรกซ้อนของ Microcephaly ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการด้วย เพราะเด็กบางรายยังคงมีสติปัญญาและมีพัฒนาการตามปกติแม้มีขนาดศีรษะเล็กเมื่อเทียบกับเด็กในวัยและเพศเดียวกัน

ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้

 • พัฒนาการล่าช้า เช่น ด้านการเคลื่อนไหว และการพูด เป็นต้น
 • การประสานงานกันของร่างกายและสมดุลร่างกายเป็นไปอย่างยากลำบาก
 • รูปหน้าไม่สมส่วน
 • มีภาวะแคระ หรือโครงสร้างร่างกายที่ค่อนข้างเตี้ย
 • อยู่ไม่นิ่ง
 • ภาวะปัญญาอ่อนหรือบกพร่องทางสติปัญญา
 • ชัก

การป้องกันไมโครเซบฟาลี

ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะ Microcephaly ได้ในเบื้องต้น ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และรับประทานวิตามินเตรียมตั้งครรภ์
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติด
 • พยายามอยู่ให้ห่างจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • ระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ ควรล้างมือบ่อย ๆ และหากเจ็บป่วยด้วยโรคใด ๆ ควรรับการรักษาในทันที
 • หากเลี้ยงแมว ควรให้ผู้อื่นเปลี่ยนกระบะทรายแทน เพราะอุจจาระแมวอาจทำให้ติดเชื้อที่ก่อโรคทอกโซพลาสโมซิส ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะ Microcephaly ได้
 • ใช้สารป้องกันแมลงเมื่อต้องไปพื้นที่ที่มียุงชุกชุม เพราะการถูกยุงที่มีเชื้อโรคบางชนิดกัดขณะตั้งครรภ์ก็อาจเป็นสาเหตุของภาวะ Microcephaly ในทารกได้เช่นกัน
 • หากกังวลว่าอาจเกิดภาวะ Microcephaly จากสาเหตุทางพันธุกรรม ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวประกอบการวางแผนมีบุตรในอนาคต