“ไอ มีเสมหะ” อาการใกล้ตัวที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว

อาการไอมีเสมหะเป็นปัญหากวนใจที่เกิดได้ในทุกฤดู แต่มักเป็นได้ง่ายในช่วงหน้าหนาว ส่วนหนึ่งเกิดจากร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทันจากอากาศเย็นที่ลง และฤดูหนาวมักมีการระบาดของเชื้อไวรัสตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงไข้หวัดใหญ่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่วงที่อากาศปิด จึงมีฝุ่น PM 2.5 สะสมอยู่ในอากาศมาก หากสูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไปในปริมาณมากอาจกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเสมหะมากขึ้น รู้สึกระคายคอ และก่อให้เกิดอาการไอตามมา 

แม้อาการไอ มีเสมหะ จะไม่ค่อยรุนแรงในช่วงต้น แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจอาการหนักขึ้น สร้างความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต และยังทำให้คนรอบข้างรู้สึกระแวงเรื่องเชื้อไวรัสได้ จึงยิ่งต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเมื่อเริ่มมีเสมหะ ระคายคอ หรือไอ โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ จะได้ใช้ชีวิตเพลิดเพลินกับทุกเทศกาลช่วงหน้าหนาวโดยไม่สะดุด

“ไอ มีเสมหะ” อาการใกล้ตัวที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว

หากดูแลตัวเองด้วยวิธีข้างต้นแล้วอาการไอมีเสมหะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น ไอนานกว่า 2 สัปดาห์ มีปัญหาในการหายใจ หรือไอปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว

เขียนโดย กองบรรณาธิการ POBPAD
อัพเดทล่าสุด 15 ธันวาคม 2565
ตรวจสอบความถูกต้องโดย พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์

เอกสารอ้างอิง

 • Shi, Z.C., & Puyo, C.A. (2020). N-Acetylcysteine to Combat COVID-19: An Evidence Review. Therapeutics and Clinical Risk Management, 16, pp. 1047–1055.
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2021). สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย. เกล็ดความรู้ PM 2.5 หน้าหนาว ก็มีฝุ่นนะ.
 • กระทรวงสาธารณสุข (2020). กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย.
 • ปารยะ อาศนะเสน. ราชวิทยาลัยโสต คอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย. ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine (NAC) ที่คุณยังไม่รู้.
 • ภัทราวลัย สิรินารา. สภากาชาดไทย (2020). โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะ PM 2.5 สูง.
 • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่. 
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5. 
 • Mayo Clinic (2022). Cold Remedies: What Works, What Doesn’t, What Can’t Hurt.
 • Leiva, C. Healthline (2021). How Do Saltwater Rinses Help Your Oral Health?.
 • Cherney, K. Healthline (2019). Do Air Purifiers Actually Work?. 
 • Osborn, C. Healthline (2019). Treating a Wet Cough at Home: 10 Natual Remedies.
 • Osborn, C. Healthline (2018). What Illness or Conditions Cause Wet Cough, and How Do I Treat It in Myself or My Child?. 
 • Jewell, T. Healthline (2017). Smoker’s Cough: Everything You Need to Know. 
 • Nazario, B. WebMD (2021). Cough Hacks: How to Find Relief.