ถามแพทย์

  • ไอมีเสมหะตลอดเวลา

  •  Plug Irrota
    สมาชิก

     ก่อนหน้านี้มีอาการมีเสหะตลอดเวลามาประมาณสองเดือนคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการภูมิแพ้ มาถึงช่วงนี้มีอาการไอร่วมด้วย เเละเสมหะตอนเช้ามีสีเขียว เเละเริ่มไอหนักขึ้นค่ะ กระทบชีวิตประจำวันมากๆ กินยาละลายเสมหะช่วยบรรเทาได้บ้าง อยากทราบว่าจะมีวิธีการรักษาอย่างไร เเละจะมีโอกาสหายไหม ขอบคุณค่ะ