เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine)

เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine)

Levocetirizine (เลโวเซทิริซีน) เป็นยาแก้แพ้ในกลุ่มต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทำงานของสารฮีสตามีนในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ตาแฉะ น้ำตาไหล หรืออาการคันตามจมูก ดวงตา และผิวหนัง ซึ่งอาการส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคภูมิแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis) ไข้ละอองฟาง (Hay Fever) ลมพิษ (Urticaria) หรืออาการแพ้อื่น ๆ

เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine)

เกี่ยวกับยา Levocetirizine

กลุ่มยา ยาต้านการทำงานของฮิสตามีน
ประเภทยา ยาที่หาซื้อได้เอง ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ลดอาการแพ้และบรรเทาอาการหวัด
กลุ่มผู้ป่วย เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาเม็ด ยาน้ำ
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร จากการศึกษาในสัตว์ ไม่พบความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ หรืออาจพบผลไม่พึงประสงค์ในสัตว์ แต่ยังไม่พบความเสี่ยงในมนุษย์เมื่อใช้ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ รวมทั้งไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า มีความเสี่ยงเมื่อใช้ในช่วงหลังเดือนที่สามเป็นต้นไป ดังนั้นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ควรใช้ยา Levocetirizine เมื่อจำเป็นเท่านั้น และสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าตัวยาจะส่งผลอันตรายต่อทารก แต่มีความเป็นไปได้ว่าสารจากตัวยาอาจปนมากับน้ำนมได้

คำเตือนในการใช้ยา Levocetirizine

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากมีประวัติการแพ้ยาต่าง ๆ โดยเฉพาะยานี้และยาเซทิริซีน (Cetirizine) หรือกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิตามิน หรือยาอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) หรือยาทีโอฟิลลีน (Theophyline)
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยาทุกครั้งหากผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับไต ตับ ถุงน้ำดี หรือกำลังป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคลมชัก โรคพอร์ไฟเรีย (Porphyria) มีปัญหาในการปัสสาวะจากโรคของไขสันหลังหรือโรคต่อมลูกหมากโต 
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยา Levocetirizine ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างกระบวนการฟอกเลือดไม่ควรใช้ยานี้
 • ยา Levocetirizine อาจทำให้ผู้ป่วยง่วงซึมหรือเผลอหลับขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือกิจกรรมที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ไม่ควรใช้ยา Levocetirizine ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาที่ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการง่วงซึม เนื่องจากจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมมากกว่าเดิม เช่น กลุ่มยาโอปิออยด์ (Opioid Medication) ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาคลายความกังวล ยากันชัก (Anticonvulsant) ยากดประสาทส่วนกลางชนิดอื่น ๆ เป็นต้น
 • ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจตอบสนองต่อยาได้ไวและเกิดอาการข้างเคียงได้ง่าย

ปริมาณการใช้ยา Levocetirizine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ลมพิษและภูมิแพ้

ตัวอย่างการใช้ยา Levocetirizine เพื่อบรรเทาอาการจากผื่นลมพิษและโรคภูมิแพ้

 • เด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1.25 มิลลิกรัม ในช่วงกลางคืน
 • เด็กอายุ 6-11 ปี รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม ในช่วงกลางคืน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิกรัม ในช่วงกลางคืน หากอาการไม่รุนแรง อาจรับประทานเพียง 2.5 มิลลิกรัม
 • ผู้ใหญ่รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิกรัม ในช่วงกลางคืน หากอาการไม่รุนแรง อาจรับประทานเพียง 2.5 มิลลิกรัม

การใช้ยา Levocetirizine

ผู้ป่วยควรรับประทานยา Levocetirizine ในปริมาณที่ฉลากหรือแพทย์กำหนด เพราะการรับประทานยาเกินขนาดอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการง่วงซึมขั้นรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก แพทย์อาจเลือกจ่ายยาชนิดน้ำ ซึ่งผู้ปกครองควรระมัดระวังปริมาณการรับประทานยาของเด็กอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในเด็กจะดูดซึมตัวยา Levocetirizine มากกว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า จึงควรใช้อุปกรณ์สำหรับตวงยาโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการรับประทานยาเกินขนาด 

ยา Levocetirizine สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร ผู้ป่วยอาจรับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวันเพื่อช่วยจดจำเวลาและป้องกันการลืมรับประทานยา หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานในรอบถัดไปโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า หากรับประทานยาแล้วอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์

สำหรับการเก็บรักษายา ควรเก็บยาให้ห่างมือเด็กและเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้นและความร้อน และที่สำคัญผู้ป่วยควรดูวันหมดอายุบนฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Levocetirizine

การใช้ยา Levocetirizine อาจส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ โดยอาการที่มักพบได้ทั่วไป เช่น ง่วงซึม อ่อนเพลีย ไอ มีไข้ เจ็บไซนัส อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ปากแห้ง น้ำหนักขึ้น เจ็บคอ ติดเชื้อที่หู เลือดกำเดาไหล ซึ่งอาการที่กล่าวมาสามารถหายเองได้เมื่อร่างกายคุ้นชินกับยา แต่หากอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหรือพบอาการอื่น ๆ เพิ่มเติม ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาและแจ้งให้แพทย์ทราบ 

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาทันทีและไปพบแพทย์ หากพบอาการดังต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ คัน บวม แดง ผิวลอก หายใจลำบาก แน่นหน้าอกหรือลำคอ เสียงแหบ กลืนอาหารและพูดลำบาก
 • ไม่มีปัสสาวะ หรือปัสสาวะน้อยและเจ็บเมื่อปัสสาวะ
 • มีไข้ วิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม
 • บวมตามใบหน้า ริมฝีปาก ช่องปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อ และขาส่วนล่าง
 • ในเด็กอาจพบอาการติดเชื้อในหู เจ็บหู หูอื้อ มีของเหลวไหลออกมาจากหู และกระสับกระส่าย