ปัสสาวะขุ่น

ความหมาย ปัสสาวะขุ่น

ปัสสาวะขุ่น เป็นอาการที่สีของปัสสาวะมีลักษณะขุ่นเป็นตะกอนหรือมีฟองหนา ไม่เป็นสีใสหรือสีเหลืองอ่อนตามปกติ อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อเม็ดสีที่อยู่ในปัสสาวะ เช่น การใช้ยา การรับประทานอาหารบางชนิด หรือสาเหตุอื่นที่ทำให้ปัสสาวะมีลักษณะดังกล่าว อย่างมีโปรตีนหรือผลึกสารเจือปนอยู่ในปัสสาวะ และการติดเชื้อภายในอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีเลือดและหนองเจือปนอยู่ในปัสสาวะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย หรืออาจเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่มักเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น ภาวะขาดน้ำ และอาจเกิดขึ้นพร้อมกับอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ร่วมด้วย

ปัสสาวะขุ่น

สาเหตุของปัสสาวะขุ่น

 • มีฟอสเฟตตกผลึกในปัสสาวะมากเกินไป กระทบต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ
 • มีกรดยูริกในปัสสาวะสูงเกินไป จากการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง (Purine)
 • ร่างกายมีภาวะขาดน้ำเล็กน้อย
 • มีไขมันอยู่ในปัสสาวะ
 • มีสารออกซาเลตในปัสสาวะสูงเกินไป
 • มีโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ
 • เกิดนิ่วในไต
 • ปัสสาวะปนเปื้อนไปด้วยเมือกจากช่องคลอด หรือเซลล์เยื่อบุผิว
 • มีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะ หรือปัสสาวะเป็นหนองจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เกิดความผิดปกติของระบบท่อปัสสาวะกับท่อน้ำเหลืองของลำไส้เล็ก ทำให้มีน้ำเหลืองปนอยู่ในปัสสาวะ
 • มีตกขาว
 • ภาวะช่องคลอดอักเสบ
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดปัสสาวะขุ่น

นอกเหนือจากสาเหตุข้างต้น ปัจจัยต่อไปนี้ คือ สิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อระดับสารเคมีต่าง ๆ หรือระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งนำไปสู่อาการปัสสาวะขุ่นหรือมีสีผิดไปจากปกติได้

 • อาหาร อาหารบางชนิดอาจทำให้สีของปัสสาวะเปลี่ยน เช่น ลูกเบอร์รี่ หรือบีทรูท
 • ยา การใช้ยารักษาบางชนิดอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีปัสสาวะ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้ป่วย
 • อายุ บางกรณี ผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มในการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ อันเป็นที่มาของการเกิดปัสสาวะขุ่นได้มากกว่า เช่น โรคเบาหวาน โรคไต
 • เพศ ผู้หญิงมักป่วยด้วยการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และอาจมีอาการตกขาว หรือการติดเชื้อในช่องคลอดมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายมักป่วยด้วยนิ่วในไตหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
 • การออกกำลังกาย การออกกำลังหรือการใช้แรงงานอย่างหนักเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบปัสสาวะ
 • ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวโยงทางสายเลือดป่วยด้วยโรคไต หรือนิ่วในไต อาจมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยนี้ขึ้นกับตนเอง

สัญญาณสำคัญที่ควรไปพบแพทย์

นอกจากอาการปัสสาวะขุ่น ควรสังเกตอาการหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วย หากพบอาการต่อไปนี้เกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

 • ปัสสาวะแล้วมีเลือดปน และมีอาการเจ็บปวดในขณะปัสสาวะร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณของนิ่วในไตหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ปัสสาวะแล้วมีเลือดปน แต่ไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็ง
 • ปัสสาวะมีสีเข้มหรือสีส้ม ผิวหนังและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อุจจาระสีซีด อาจเป็นสัญญาณของภาวะที่ตับทำงานผิดปกติ
 • ปัสสาวะมีสีขุ่น หรือมีเลือดปน แล้วมีกลิ่นเหม็น ร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น หรือปวดเอว อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะได้ทีละน้อย ปัสสาวะแสบขัด (Dysuria) หรือปวดปัสสาวะขึ้นมาอย่างกะทันหัน

การตรวจวินิจฉัยปัสสาวะขุ่น

เมื่อไปพบแพทย์ ในเบื้องต้นแพทย์จะซักถามประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยารักษา รวมไปถึงการถามเกี่ยวกับอาการที่เผชิญอยู่ เช่น ปัสสาวะมีสี มีกลิ่น มีลักษณะอย่างไร มีหยดเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่หรือไม่ เจ็บปวดในขณะปัสสาวะหรือไม่ ปัสสาวะบ่อยเพียงใด เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับปัสสาวะมานานเพียงใด เคยมีอาการดังกล่าวมาก่อนหน้าหรือไม่ มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใดอยู่ ใช้ยารักษาตัวใด มีการเปลี่ยนการรับประทานอาหารหรือไม่ เป็นต้น

จากนั้นแพทย์อาจทำการตรวจร่างกายตามบริเวณที่สงสัยว่าอาจมีการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะขุ่นหรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ หรืออาจส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการป่วยที่แน่ชัด เช่น

 • ตรวจปัสสาวะ แพทย์จะนำตัวอย่างปัสสาวะตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดแดง ระดับโปรตีน แร่ธาตุที่ถูกขับออกมา และอาจตรวจแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะเพื่อตรวจหาการติดเชื้อด้วย
 • ตรวจเลือด แพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาระดับครีเอตินีน ระดับไนโตรเจนในเลือดเพื่อตรวจการทำงานของไต และระดับเอนไซม์ตับ เพื่อตรวจการทำงานของตับ

การรักษาปัสสาวะขุ่น

หากปัสสาวะขุ่นหรือมีสีที่ต่างไปจากปกติจากสาเหตุทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย เช่น การรับประทานอาหาร หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษา ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษา แต่หากปัสสาวะขุ่นเกิดจากโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ แพทย์จะทำการรักษาที่อาการป่วยต้นเหตุ เช่น

ภาวะขาดน้ำ การรักษาภาวะขาดน้ำขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรง สาเหตุของการขาดน้ำ และอายุของผู้ป่วย โดยอาจใช้วิธีการรักษา เช่น ดื่มน้ำปริมาณมาก ๆ ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารละลายอิเล็กโตรไลต์หรือคาร์โบไฮเดรต รับประทานผงละลายเกลือแร่ตามวิธีการและปริมาณที่เหมาะสมกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมในผู้ที่มีอาการท้องร่วง หรือให้น้ำเกลือรักษาในรายที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งมีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด โดยแพทย์จะเลือกใช้ยาตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย และลักษณะของอาการป่วยด้วย

นิ่วในไต การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของนิ่วที่เกิดขึ้น โดยการรักษา ได้แก่

นิ่วที่มีขนาดเล็กและมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย

 • ดื่มน้ำเปล่ามาก ๆ เพื่อช่วยขับปัสสาวะ
 • รับประทานยาแก้ปวดอย่างไอบูโพรเฟน พาราเซตามอล หรือนาพร็อกเซ็นโซเดียม เมื่อมีอาการปวด
 • ใช้ยาอัลฟาบล็อกเกอร์ (Alpha Blocker) เพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณท่อปัสสาวะ ช่วยสลายก้อนนิ่วออกไป

นิ่วที่มีขนาดใหญ่และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

 • ใช้วิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL) เป็นการใช้คลื่นเสียงที่เป็นคลื่นกระแทกสลายนิ่วให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้ร่างกายสามารถขับออกมาทางปัสสาวะได้
 • การผ่าตัด แพทย์อาจทำการผ่าตัดเอานิ่วในไตออกมา หรือผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษขนาดเล็กเพื่อตัดชิ้นส่วนนิ่วเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้ร่างกายสามารถขับออกมาทางปัสสาวะต่อไป

การป้องกันการเกิดปัสสาวะขุ่น และอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ดื่มน้ำปริมาณมาก ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีของปัสสาวะที่เข้มขึ้น แสดงถึงภาวะที่ร่างกายกำลังต้องการน้ำมากขึ้น การดื่มน้ำปริมาณมากจะช่วยขับของเสียในระบบทางเดินปัสสาวะ ลดโอกาสในการเกิดนิ่วในไตและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 • ควรดื่มน้ำเปล่าสะอาด หรือน้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน โซดา หรือน้ำอัดลมต่าง ๆ เพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อกระเพาะปัสสาวะจนเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมาได้
 • หากมีโรคประจำตัว หรือกำลังป่วยด้วยโรคที่ต้องจำกัดปริมาณของเหลวในร่างกาย เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในแต่ละวัน
 • รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเพื่อป้องกันอาการท้องผูก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาการอื่น ๆ ในระบบทางเดินปัสสาวะได้ด้วย
 • ปัสสาวะบ่อย ๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ ขับถ่ายเมื่อรู้สึกปวด
 • ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศด้วยสบู่อ่อน ๆ หรือน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละครั้ง แล้วเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง เพื่อป้องกันการอับชื้นและการติดเชื้อ