ถามแพทย์

 • whey protein สําหรับผู้สูงอายุ และเป็นเบาหวานสามารถทานได้หรือไม่

 •  Ouchan Waralee
  สมาชิก

  whey protein สําหรับผู้สูงอายุ และเป็นเบาหวานสามารถทานได้หรือไม่ เพราะ ทานอาหารได้น้อยลง อายุมาก กล้ามเนื้อหาย จึงอยากจะให้ทาน whey protein เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุทานได้หรือไม่คะ เป็น Protein ประเภทไหน ต้องเป็น ไอโซเลต เท่านั้นหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

  Ouchan Waralee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ouchan Waralee

  Whey protein หรือ protein เสริมชนิดผงนั้น สามารถรับประทานได้ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีภาวะทุพโภชนาการ หรือไม่สามารถกินเองทางปากได้อยากเพียงพอ หรือมีความเจ็บป่วยใดๆ ควรจะต้องได้รับสารอาหารในกลุ่มโปรตีนให้มากขึ้นด้วย ไม่ได้มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด จึงน่าจะใช้กับผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างปลอดภัย

  โดยแนะนำการแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบด้วย เพื่อแพทย์จะได้สามารถให้คำแนะนำและแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในหมู่อื่นๆร่วมไปด้วยได้ โดยที่ whey protein ชนิดผงส่วนใหญ่สามารถผสมกับในอาหารปกติได้ หรือผสมกับน้ำใส่ทางสายอาหารได้เลย ปกติปริมาณที่ใช้จะเป็นการกินเสริมประมาณ 1-2 ช้อน/มื้ออาหารค่ะ