ถามแพทย์

  • WBC สูงที่ 13530 กับการตรวจ HIV หลังเสี่ยง 35 วัน

  •  KIBO1234
    สมาชิก
    ถ้ามีค่า WBC สูงเท่าที่ว่า (ตรวจสุขภาพตั้งแต่ตุลาคม 64) ส่วนค่าเม็ดเลือดขาวต่างๆอยู่ที่ Neotrophil 61% , Lymphocyte 33% , Monocyte 4% , Eosinophil 1% และ Basophil 1% อยากถามว่าต้องดูแลตัวเองหลังจากนี้อย่างไร แล้วค่าเหล่านี้เป็นตัวแปรรบกวนในการตรวจ HIV หรือไม่ (ผลการตรวจหลังเสี่ยง 35 วัน Alere 4th Gen Ag/Ab = Negative , RNA PCR Viral Load น้อยกว่า 20cp/ml = Nod deteced)