ถามแพทย์

 • UA ผลตรวจคะ

 •  phetinter
  สมาชิก

  เรียน คุณหมอ กรุณาอธิบายผลตรวจด้วยคะ ขอขอบคุณล่างหน้าคะ

  T.phet

  MC01 UA (URINALYSIS)    
    COLOR YELLOW  
    APPEARANCE STIGHTLY CLOUDY  
    SP.GR 1.005 1-1.03
    PH 7  
    PROTEIN NEGATIVE  
    SUGAR NEGATIVE  
    KETONE NEGATIVE  
    BLOOD NEGATIVE  
    BILIRUBIN  NEGATIVE  
    UROBILINOGEN NEGATIVE  
    RBC/HPF 0-1 <2
    RBC/HPF 0-1 <5
   

  EPITHELIAL CELL/HPF             5-10

    <5
    TYP OF EPITHELIAL CELL  SQUAMOUS  
    BACTERIA    
    MUCOUS     
    CAST/LPF    
    CRYSTAL    

  สวัสดีค่ะ คุณ phetinter,

                       ผลการตรวจปัสสาวะ พบ epithelial cell 5-10/HPF แสดงว่าเก็บปัสสาวะได้ไม่สะอาดดีเพียงพอ มีการปนเปื้อนเซลล์ที่ไม่ใช่เซล์จากทางเดินปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจอื่นๆ พบผลปกติดี คือไม่พบเม็ดเลือดแดง ไม่พบเม็ดเลือดขาว ไม่พบโปรตีน ไม่พบน้ำตาล ไม่พบส่วนประกอบของน้ำดี ไม่พบแบคทีเรีย ก็แสดงว่าปัสสาวะที่ตรวจปกติดีค่ะ ไม่ได้เป็นโรคอะไร