ถามแพทย์

 • สงสัยว่าตัวเองจะเป็น Social Anxiety Disorder ควรทำอย่างไร

 •  Gorilaz
  สมาชิก
  ผมสงสัยว่า ผมจะเป็น Social Anxiety Disorder ผมควรเริ่มทำยังไงดีครับ
  Gorilaz  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Gorilaz

  ภาวะ Social Anxiety Disorder หรือ โรคกลัวการเข้าสังคม เป็นความผิดปกติทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลให้รู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวหากต้องเข้าสังคมหรือต้องพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคย ผู้ป่วยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

  โดยสัญญาณหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกายของผู้ที่มีอาการกลัวการเข้าสังคม ได้แก่ หน้าแดง รู้สึกมวนท้อง คลื่นไส้ เหงื่อออกมาก ตัวสั่น พูดติดขัด คิดอะไรไม่ออก เป็นมากจนทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆในสถานการณ์นั้นๆได้

  ถ้ามีอาการที่เข้าข่าย เป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิต สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการ และการรักษามีทั้งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่น  จัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ฝึกการเข้าสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจเริ่มจากคนที่รู้สึกคุ้นเคย ถ้าไม่ได้ผลการใช้ยาหรือการทำจิตบำบัดภายใต้การดูแลของแพทย์ก็สามารถทำร่วมไปด้วยได้