ถามแพทย์

 • Scabies

 •  Muhammad Arifin
  สมาชิก
  Night doctor, I want to ask about scabies disease. In my home environment all my friends have this disease, to prevent this transmission besides avoiding the sufferer whether there is a vaccine to prevent this disease? Please help, thank you

  Hi

  As the scabies disease caused by the itch mite burrowing into the top layer of human skin, the transmission of this disease is direct skin-to-skin contact, and less often by infested items such as bedding, clothes and household furniture in which the mite can survive for about 48-72 hours without human contact. Another way of transmission is by a contagious crusted that provide protection for the mites to live for about 1 week outside the human body.

  After the mites burrow into affected skin, human's skin reaction will develop an extremely itchy rash that has various skin presentations. Anyone can get scabies, but for some patients who have weakened immune system will have a higher risk. 

  Current treatments of scabies prescribed by dermatologists are topical medications such as precipitated sulfur, Benzoyl benzoate, 1% Lindane, 5% Permethrin or 10% Crotamiton which require high adherence of patient to get most effective treatment. Another option, oral medication combined with topicals, also be considered in some cases. Having said that, alternative approaches to prevent spreading such as vaccinations have been purposed but still required more research in order to be standard guidelines. The current way to prevent transmission is still an avoidance of contact, both affected patients and infested items.   

  สวัสดีค่ะ 

  โรคหิด คือ โรคติดต่อทางผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากตัวไรหิด (itch mite) เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังของมนุษย์ ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง เป็นตุ่มแดง มีอาการคันมาก จนอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้จากการเกาอย่างรุนแรง การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัสผิวหนังของผู้ป่วยที่มีเชื้อนี้ ตลอดจนการใช้สิ่งของต่างๆร่วมกัน เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน หรือเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน เนื่องจากตัวไรหิดสามารถอาศัยอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้นานถึง 2-3 วันนอกจากนี้สะเก็ดที่หลุดออกจากผิวหนังของผู้ป่วยที่มีเชื้อไรหิดอยู่ สามารถเป็นแหล่งอาหารของตัวไรหิดได้ ในบางกรณีจึงพบว่า ตัวไรหิดสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1สัปดาห์ 

  การรักษาโรคหิด ในปัจจุบันคือการใช้ยาทาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ผิวหนัง เช่น precipitated sulfur, Benzoyl benzoate, 1% Lindane, 5% Permethrin หรือ 10% Crotamiton ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมียากินร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนป้องกันโรคหิด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัย อย่างไรก้ตามวิธีป้องกันที่ได้ผลและแนะนำ ก็คืองดการสัมผัสกับผิวหนังผู้ป่วยโดยตรงและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน การทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าปูที่นอนควรใช้น้ำร้อน และตากแดดเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

   

  นอกจากนี้ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย ควรจะได้รับยาทารักษาด้วยค่ะ แม้เบื้องต้นจะยังไม่มีอาการ เพื่อฆ่าตัวไรหิดที่อาจจะอยู่ที่ผิวหนังแล้ว