ถามแพทย์

  • PCOS

  •  minimal
    สมาชิก

    สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากทราบว่าการรักษา PCOS ด้วยการรับประทานยา metformin 500 mg เช้าเย็น นอกจากผลในเรื่องของการรักษา การรับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดือน ส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะ  และมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยเพียงใดคะ เพราะไม่เคยตรวจระดับน้ำตาลก่อนและหลังใช้ยาเลยค่ะ