ถามแพทย์

 • เป็น OCD โรคย้ำคิดย้ำทำ มีแนวทางการรักษาอย่างไร

 •  Jay Dai
  สมาชิก
  เปนโรคocd ย้ำคิดย้ำทำ​ แนะนำการรักษายารักษา และแนะนำโรงบาลรักษาหน่อยคับ
  Jay Dai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJay Dai

  โรค OCD หรือโรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีรูปแบบความคิดหรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลจนนำไปสู่การทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมา เช่น คิดว่ามือสกปรกตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ คิดว่าลืมปิดประตูบ้านหรือเตาแก๊สจึงต้องคอยตรวจตราจนไปทำงานสาย หรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำไปมามากผิดปกติ

  โดยเป็นโรคที่ควรได้รับการดูแลต่อเนื่องในระยะยาวโดยจิตแพทย์ เพราะอาการอาจเป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตได้สูง การรักษาหลักๆคือการใช้ยาเพื่อช่วยควบคุมอาการ เช่น โคลมิพรามีน เซอร์ทราลีน พาร็อกซีทีน ฟลูวอกซามีน หรือฟลูออกซิทีน เป็นต้น ซึ่งควรอยู่ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ ร่วมไปกับการทำพฤติกรรมบำบัดหากมีข้อบ่งชี้ สามารถไปตามรพที่มีสิทธิ์การรักษา และขอพบเป็นจิตแพทย์ได้ค่ะ