ถามแพทย์

 • ค่า WBC = 4.88 lymphocyte =42.6% eosinophil = 1.6% สูงผิดปกติไหม

 •  mantaep
  สมาชิก

  ครวจเลือมาพบว่า WBC Count  มีค่า 4.88  คือปกติ  แต่ค่าLymphocyte 42.6  ค่า Eosinophil 1.6   สรุปว่าอันตรายหรือเปล่าคะ  เพราะอ่านค่าไม่เป็นค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ mantaep,

                    ค่าปกติของเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) ในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้นหากตรวจแล้วได้ค่า 4.88 หรือ 4,880 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดี

                   ดังนั้นหากค่าจำนวนรวมของเม็ดเลือดขาวโดยรวมไม่ได้สูง ค่าจำนวนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ก็ย่อมจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 

                  ซึ่งค่าโดยปกติของเม็ดเลือดขาวต่างๆ ได้แก่

                  Neutrophil   2-7 x 10 9/l (40–80%)

                  Lymphocytes  1.0–3.0×10 9/l  (20–40%)

                  Monocytes 0.2–1.0×10 9/l (2–10%)

                  Eosinophils  0.02–0.5×10 9/l (1–6%)

                  Basophils - 0.02–0.1×10 9/l (< 1–2%)

                  ดังนั้น หากค่า lymphocyte คือ 42.6% ซึ่งเท่ากับ 42.6% ของ 4.88 = 2.079 x 10 9/l ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่ะ

                  ส่วนค่า eosinophil คือ 1.6% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีเช่นกัน