ถามแพทย์

 • Lymphocyte ค่าสูง 45 บ่งบอกถึงภาวะการติดเชื้อไวรัสไหม

 •  Janthaworn Hanchang
  สมาชิก

  Lymphocyte ค่าสูง 45 บ่งบอกถึงภาวะการติดเชื้อไวรัสป่าวครับ    

  สวัสดีค่ะ คุณ Janthaworn Hanchang,

                   แนะนำให้ดูค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) ก่อนว่าสูงหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็จะถือว่าปกติดี ดังนั้น ปริมาณเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดก็ไม่น่าสูงผิดปกติไปด้วย

                   แต่หากมีค่าเม็ดเลือดขาวรวมสูงหรือต่ำกว่าปกติ ก็ให้ลองคำนวณว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes (ลิมโฟไซด์) สูงกว่าปกติหรือไม่ โดยค่าปกติของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes คือ 1000-4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร หรือ ประมาณ 20%–40%) โดยหากตรวจได้ค่า 45% ก็ให้ลองคำนวณว่า 45% ของจำนวนเม็ดเลือดขาวรวมเท่ากับเท่าไหร่ หากไม่เกิน 4800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดี หากเกินก็จะถือว่าสูงผิดปกติ โดยสาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่นต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น หากมีเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ และมีอาการผิดปกติทางร่างกายต่างๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ