ถามแพทย์

 • ค่าเลือด เป็น Hypothyroid หรือไม่

 •  Sita Si
  สมาชิก
  FreeT41.28, TSH5.7, FreeT3 2.81 เป็นhypothoyroidป่าค่ะ
  Sita Si  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sita Si

  จากค่าที่ให้มา คงต้องมีค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย จึงจะบอกได้แน่ชัดมากขึ้น

  แต่โดยปกติแล้วค่าไทรอยด์ฮอร์โมน free T4 มักจะมีค่าอยู่ระหว่าง0.8-2.8 ค่าที่ให้มาจึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่า TSH 0.4-4.9 ค่าที่ให้มาจึงอาจจะสูงกว่าปกติ ซึ่งการมีค่าTSH สูงกว่าปกติ หมายความว่าอาจมีฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปจนไปกดค่า TSH และค่า free T3 2.3-4.2 ค่าที่ให้มาจึงยังน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  สรุปแล้วจากผลที่ให้มา ยังสรุปไม่ได้ว่ามีความผิดปกติใด แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งค่ะ