ถามแพทย์

 • ไม่สามารถ ไปฉีด HPV เข็มสุดท้ายได้ตามกำหนด ควรทำอย่างไร ถ้าไปฉีดช้ากว่ากำหนด จะมีผลอะไรไหม

 •  Midnight
  สมาชิก
  มีกำฟนดต้องฉีดวัคซีน HPV เข็มสุดท้ายวันที่ 8 พคนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ยังกลับกรุงเทพฯไม่ได้ อยากทราบว่าเข็มสุดท้ายนี้ฉีดไม่ตรงตามกำหนดจะเป็นอะไรไหม แล้วฉีดช้ากว่านั้นกี่เดือนถึงจะมีประสิทธิภาพดี

  สวัสดีครับ คุณ Midnight

  วัคซีน HPV เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ HPV และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก  ในกรณีที่เป็นการฉีดในผู้ใหญ่ ตารางการฉีดที่แนะนำจะฉีดที่ 0, 1-2 เดือน และ 6 เดือนครับ

  หากได้รับวัคซีน 2 เข็มแรกแล้ว  ในทางทฤษฎีควรได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายห่างจากเข็มแรกราว 5-12 เดือน  กล่าวคือ แนะนำให้ฉีดตอน 6 เดือนหลังเข็มแรกตามตาราง และไม่ควรเกิน 1 ปี เพราะจะทำให้ขาดประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจพิจารณาเริ่มฉีดใหม่ครับ

  ดังนั้น หากเป็นไปได้ก็ควรฉีดตามกำหนด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ควรเกิน 1 ปี หลังจากฉีดเข็มแรกครับ