ถามแพทย์

 • เป็นหูดหงอนไก่เเล้วฉีดวัคซีนป้องกัน จะช่วยอะไรไหม

 •  Poova
  สมาชิก
  ไก่เเล้วฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยอะไรไหมครับ ค่สตรวจและรักษาราคาเท่าไหร่ครับ ประมาณก็ได้

  สวัสดีค่ะ คุณ Poova,

                      วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธ์ุและ 9 สายพันธุ์ หากฉีดก็จะช่วยป้องกันการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้ แต่หากเป็นชนิด 2 สายพันธ์ุ ก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้ 

                      สำหรับโรคหูดหงอนไก่นั้น หากมีรอยโรคหูดปรากฏอยู่ คือยังมีตุ่มหรือติ่งที่ผิวหนัง การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากลูก จะไม่สามารถช่วยรักษา หรือลดการเกิดโรคลงได้แต่อย่างใดค่ะ

                    แต่หากได้รับการรักษาจนหายแล้ว ไม่ว่าจะจากการใช้ยาทา การจี้ไฟฟ้า การผ่าตัด หรือหายไปเอง ก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและป้องกันเชื้อเดิมกำเริบได้มากกว่าคนไม่ฉีดวัคซีนได้ค่ะ และหากเป็นผู้หญิง ก็จะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วย