ถามแพทย์

 • fordyce spot ที่บริเวณอวัยวะเพศหญิง รักษาอย่างไร

 •  yuiyui12345
  สมาชิก

  ถ้าหากเป็น  fordyce spot ที่อวัยวะเพศหญิง สามารถรักษาได้ไหมคะ

  yuiyui12345  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ yuiyui12345

  fordyce spot คือต่อมไขมันที่เห็นชัดขึ้นมา ไม่จัดเป็นโรค ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ และไม่ใช่โรคติดต่อ ลักษณะคือ เป็นเม็ดหรือตุ่มนูนสีขาว หรือเหลืองอ่อน พบได้ทั้งที่เยื่อบุปาก เยื่อบุอวัยวะเพศ

  เป็นภาวะที่ไม่จัดเป็นโรค จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา และยังไม่มีวิธีใดที่ทำให้ต่อมไขมันเหล่านี้ยุบลงไปได้ และควรแยกจากโรคอื่นๆที่อาจมีลักษณะคล้ายกัน เช่น เริม หูด หรือการมีผื่นแพ้สัมผัสในระยะเริ่มต้น

  หากมีอาการผิดปกติใดๆ เช่นเจ็บ คัน เยอะ มีตุ่มหนอง ตุ่มดังกล่าวลุกลาม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม