ถามแพทย์

 • Doxycycline ทานยาตัวนี้แล้วบริจาคเลือดได้ไหมคะ

 •  Umaporn Polmuk
  สมาชิก

  Doxycycline ทานยาตัวนี้แล้วบริจาคเลือดได้ไหมคะ หรือต้องหยุดก่อน

   สวัสดีค่ะ คุณ Umaporn Polmuk

  การบริจาคเลือด โดยทั่วไปจะไม่รับเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัว หรือมียาที่มีรับประทานยาอยู่ในช่วงที่มาบริจาคเลือดค่ะ เนื่องจากเลือดนี้จะถูกนำไปให้ผู้ที่เจ็บป่วยต้องการใช้เลือด ซึ่งหากมียาหรือความเจ็บป่วยของผู้บริจาค อาจส่งผลต่อเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ออกมาได้ค่ะ

  ดังนั้นจากที่คุณ Umaporn Polmuk สอบถาม หากยังต้องใช้ตัวยา Doxycycline อยู่ ยังไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะคะ

  แนะนำให้รักษาโรคที่เป็นอยู่และหยุดยาก่อนให้เรียบร้อย รอสุขภาพแข็งแรงจึงไปบริจาคเลือดค่ะ