ถามแพทย์

 • ตรวจ anti-hiv ไวรัสอักเสบตับ บี,ซี และซิฟิลิส หลังเสี่ยง 3 และ 6 และ12 เดือน เป็นลบ จะบริจาคเลือดได้ไหม

 •  nanthana
  สมาชิก

  ตรวจ anti-hiv  / ไวรัสอักเสบตับ บี,ซี  และซิฟิลิส หลังเสี่ยง 3 - 6 -12 เดือน เป็นลบ สามารถบริจาคโลหิต ได้ไหมครับ 

  nanthana  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ nanthana

  ภาวะหรือโรคที่ห้ามบริจาคเลือดมีดังนี้

  -โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก 

  -โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  แต่ถ้าสามารถควบคุมได้ด้วยยาชนิดรับประทานอย่างต่อเนื่องและไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆ  สามารถบริจาคโลหิตได้

  -ผู้บริจาคที่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ  แต่หากเป็นก่อนอายุ 11 ปี เมื่อหายแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้ 

  -ที่มีอาการดีซ่าน สาเหตุจากมีนิ่วอุดตันในทางเดินน้ำดี แต่หากผ่าตัดหายแล้วก็สามารถบริจาคโลหิตได้

  -ผู้บริจาคที่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี  ภายหลังอายุ 11 ปี ถึงแม้ว่าจะมีผลการตรวจเลือดภายหลังที่ให้ผลลบแล้ว ให้งดบริจาคโลหิตถาวร

  -โรควัณโรค งดบริจาคโลหิต 2 ปี หลังได้รับการรักษาจนหายดี และได้รับการรับรองจากแพทย์ที่รักษา สามารหถบริจาคโลหิตได้ 

  โดยหากตรวจหาการติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ บี ซี และซิฟิลิซ ซึ่งเหล่านี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด เป็นภาวะที่มีจะห้ามบริจาคเลือด หลังเสี่ยงมาถึง 12 เดือนแล้วเป็นผลลบ ก็แสดงว่าน่าจะเป็นลบจริง จึงน่าจะบริจาคเลือดได้ตามปกติค่ะ แนะนำการสอบถามและยืนยันกับสถานพยาบาลที่จะไปบริจาคเลือดอีกครั้ง