ถามแพทย์

 • ตรวจ Anti-HIV ไวรัสตับอักสบบี ซิฟิลิส หลังเสี่ยง 1 ปี ผลเป็นลบ สามารถบริจาคเลือดได้ไหม

 •  komsan456
  สมาชิก

  ตรวจ anti - hiv และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับบี / ไวรัสตับบี / ซิฟิลิส หลังเสี่ยง 1 ปี ผลเป็นลบ สามารถบริจาคเลือดได้ยังครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ komsan456, 

                      หากตรวจหาการติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซิฟิลิส หลังไปมีความเสี่ยงมา 1 ปี แล้วไม่พบการติดเชื้อ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อโรคเหล่านั้นค่ะ ซึ่งหากหลังจากนั้น ไม่ได้มีความประพฤติเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอีก ก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้ค่ะ 

                       ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับผู้ที่จะบริจาคเลือด ควรมีคุณสมบัติดังนี้

                 - เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

                 - อยู่ในระหว่างอายุ 18- 60 ปี 

                 - ผู้บริจาคโลหิตหากอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง หรือหากอายุมากกว่า 60 ปี ต้องผ่านคุณสมบัติข้ออื่นๆ และเคยบริจาคเลือดมาก่อน

                  - มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัมขึ้นไป  

                  - ไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ, ยาป้องกันเลือดแข็งตัว, ยาเพิ่มการเจริญเติบโตม ยารักษาสิว Isotretinoin, ยารักษาต่อมลูกหมาก, ยาปลูกผม 

                  - ไม่ได้รับการถอนฟันหรือขูดหินปูน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือด ไม่มีบาดแผลสดหรือแผลติดเชื้อใดๆ ตามร่างกาย

                   - ไม่มีประวัติโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี

                   - ผู้หญิงที่ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

                  - ผู้หญิงที่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน เมื่อประจำเดือนหยุดให้บริจาคโลหิตได้

                   - ไม่มีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้

                        *โรคหัวใจ โรคปอด มะเร็ง ลมชัก อัมพฤษ์ อัมพาต โรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยาก โรคเบาหวานที่ต้องใช้ยาอินซูลินหรือคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

                       * เป็นหรือเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือคู่ครอง (สามีหรือภรรยา) เป็นไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอสไอวีหรือซิฟิลิส

                       * ผู้เสพยาเสพติดชนิดใช้เข็มฉีดยา

                       * ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีคู่นอนหลายคนหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชา

                       * น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุมากกว่า 5 กิโลกรัม ในเวลา 2 เดือน มีต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายโต หรือมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ