ถามแพทย์

 • หลังจากรักษาโรคหนองในหายแล้ว จะสามารถไปตรวจเลือดได้อีกทีเมื่อไร และตรวจอะไรบ้าง

 •  Benjamas Srikajornporn
  สมาชิก
  หลังจากรักษาหนองในหายแล้ว และจะไปตรวจเลือด ควรตวจอะไรบ้าง และต้องมีระยะเวลารอคอยนานกี่เดือนถึงจะไปตรวจเลือดได้ ขอบคุณครับ
  Benjamas Srikajornporn  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Benjamas Srikajornporn

  ในที่นี้จะต้องดูว่าเป็นการตรวจเลือดเพื่อข้อบ่งชี้ใด เช่นเพื่อตรวจสุขภาพ หรือเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  ถ้าเป็นการตรวจสุขภาพ ก็จะตรวจไปตามปกติ ตามวัย ไม่เกี่ยวว่าจะเคยเป็นหนองในมาก่อนหรือไม่ เช่นอาจตรวจค่าน้ำตาล ไขมัน ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งปกติแล้วในแพ็กเกจตรวจสุขภาพของแต่ละสถานพยาบาลจะมีคำแนะนำของการตรวจเลือดที่เหมาะสมในแต่ละเพศและวัยอยู่แล้ว

  ส่วนถ้าจะตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ควรตรวจก็คือตรวจดูการติดเชื้อ HIV การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ซิฟิลิซ ซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้มาพร้อมๆกับโรคหนองในได้ สามารถตรวจได้และให้ผลที่แน่นอนประมาณ 3 เดือนขึ้นไปหลังมีความเสี่ยง ไม่เกี่ยวกับว่าจะหายจากหนองในเมื่อไรค่ะ และถ้ายังมีเพศสัมพันธ์อยู่ ก็ควรไปตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี