ถามแพทย์

 • ไปบริจาคเลือดมา 7 ครั้งแล้ว ไม่มีคนโทรมาแจ้งอะไร แสดงว่าเลือดปกติใช่ไหม

 •  kai1427
  สมาชิก

  ผมไปบริจาคเลือด 7 ครั้งแล้ว ไม่มีจดหมาย หรือหมอโทรมาแสดงว่าเลือดผมใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาใช่ไหม ครับ

  kai1427  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ kai1427

  ภาวะหรือโรคที่ห้ามบริจาคเลือดมีดังนี้ โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก  โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  แต่ถ้าสามารถควบคุมได้ด้วยยาชนิดรับประทานอย่างต่อเนื่องและไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆ  สามารถบริจาคโลหิตได้ ผู้บริจาคที่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ  แต่หากเป็นก่อนอายุ 11 ปี เมื่อหายแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้  ผู้ป่วยที่มีอาการดีซ่าน ผู้บริจาคที่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี

  โดยปกติจะมีการคัดกรองโรคติดต่อทางเลือดที่สามารถทำได้เช่นไวรัสตับอักเสบซี ตับอักเสบบี โรค HIV และหากให้ผลบวกคือมีเชื้อใดๆ ส่วนใหญ่ทางรพ หรือสถาบันที่รับบริจาคเลือดมักจะแจ้งกลับมา การที่ไม่แจ้งมา อาจแปลว่าปกติ หรืออาจแปลว่าผลมาไม่ถึง แนะนำการกลับไปสอบถามกับสถานที่ที่บริจาคเลือดอีกครั้งค่ะ