ถามแพทย์

 • COVID-19

 •  Thanawat Techakitworakul
  สมาชิก
  พอดีไปตCOVID-19 มาเเล้วมันผล sars-cov 2 (covid-19) IgG by CLIA : AU/ml มันคือผลของอะไรครับ ของเพื่อนที่ไปตรวจด้วยกันทำไมไม่มีครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Thanawat Techakitworakul, 

                   การตรวจ SARS-CoV-2 IgG คือการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อโรคโควิด 19 ซึ่งรายงานผลการตรวจ แบ่งเป็น

                   Negative หรือผลลบ คือไม่มีการติดเชื้อ โดยจะตรวจพบค่าที่น้อยกว่า 10.0 AU/mL

                   Positive หรือผลบวก คือมีการติดเชื้อ โดยจะตรวจพบค่าที่เท่ากับหรือมากกว่า 10.0 AU/mL               

                   ทั้งนี้ หากเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM หากผลเป็นบวกแสดงว่ามีการติดเชื้อ ส่วนการหา IgG หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อมานานแล้วกว่า 15 วันขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่ช่วงแพร่เชื้อแล้ว

                     ทั้งนี้ เนื่องจากผลที่ให้มา ไม่ได้ระบุว่าตรวจได้ค่าที่เท่าไหร่ และสรุปว่าผลเป็น positive หรือ negative หรืออย่างไร จึงไม่สามารถตอบได้ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ค่ะ แนะนำควรสอบถามไปยังโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการที่ได้ไปตรวจ ว่าสรุปผลว่าเป็นเช่นไรค่ะ