ถามแพทย์

 • blood positive +3 ในปัสสาวะหมายถึงอะไร

 •  OA Krittin Srisaard
  สมาชิก
  blood positive+3 หมายถึงอะไรครับ
  OA Krittin Srisaard  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ OA Krittin Srisaard

  จากผลดังกล่าวมา ไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากสารคัดหลั่งได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็นจากปัสสาวะ

  การมีปัสสาวะปนเลือด อาจเกิดจาก

  -การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  เช่นท่อปัสสาวะอักเสบหรือติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  -โรคไตบางชนิด เช่น ไตอักเสบ 

  -นิ่วในไต หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

  -ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือโรคความผิดปกติในการแข็งตัวของเกล็ดเลือด

  -เนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะ

  -การใช้ยาบางชนิด

  -มีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ

  -อวัยวะในทางเดินปัสสาวะได้รับบาดเจ็บ เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

  -ออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก อาจทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดหลังจากที่ออกกำลังกาย 

  แนะนำกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและตรวจปัสสาวะติดตามอีกครั้ง หากปัสสาวะยังปนเลือดต่อเนื่อง แพทย์จะหาสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ดังกล่าวไป

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ดื่มน้ำมากๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ งดการออกกำลังกายหนักๆไปก่อน ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ