ถามแพทย์

 • ญาติที่เป็นวัณโรคมาที่บ้าน ได้ไปตรวจหลังสัมผัสเชื้อ 50 และ 70 วัน ผลเลือด Non Reactive ต้องไปตรวจอีกไหม

 •  Game16042537
  สมาชิก
  คือผมป่วยหลังเสี่ยง 1 สัปดาห์​ หลังญาติที่เป็นวัณโรคมาที่บ้าน ผมเลยรอเวลาไปตรวจหลังคิดว่าสัมผัสเชื้อ 50 วัน และตรวจอีกทีหลัง 70 วัน ผลเลือด Non Reactive แล้วตรวจกามโรค​อื่น NEGATIVE​ ทั่งหมด แบบนึ้ผมอยู่ในระยะแฝงไหม่ครับ ผมต้องไปตรวจอีกไหม่ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Game16042537,

                      การตรวจหาการติดเชื้อที่กล่าวถึง หากหมายถึงการตรวจหาเชื้อ HIV โดยตรวจที่ 50 วันและ 70 วันหลังจากมีความเสี่ยงมา แล้วผลคือ non-reactive ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อค่ะ ส่วนการตรวจหาโรคอื่นๆ ที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับว่าตรวจหาโรคอะไรค่ะ เช่น หากเป็นซิฟิลิส อาจต้องรอถึง 90 วัน เพื่อให้แน่นอน เป็นต้น

                     อย่างไรก็ตาม การที่ญาติมาที่บ้าน หากเราไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย ก็ย่อมจะไม่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ มาค่ะ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจหาโรคเหล่านี้

                       สำหรับวัณโรคที่ญาติเป็นอยู่นั้น หากเป็นวัณโรคปอด และทานยายังไม่ครบ 2 เดือน ผู้ป่วยก็อาจยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ แต่หากเรามีสุขภาพที่แข็งแรง โอกาสที่จะกลายเป็นวัณโรคปอดและแสดงอาการออกมาถือว่ามีเพียงประมาณ 10% และอาการของโรคก็ไม่ได้เกิดภายในทันที อาจใช้เวลานานถึง 10 ปีจึงจะแสดงอาการก็ได้ ดังนั้น จึงยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร หากไม่ได้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ไอ หอบเหนื่อย มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น